ani_nova.gif (2304 bytes)PŘÍSPĚVEK
k ikonografii maleb
Dodatečné doplnění diskusního příspěvku předneseného dr. Zástěrou na odborném semináři 18. 2. 1999 v Brně:
Petr Šimík

Odznak hodnosti Vladislava I.?
Biskupské mitry
Konec strany
Petr Šimík:
Příspěvek k ikonografii 4. pásu maleb ve Znojemské rotundě.
IKONOGRAFIE MALEB [ Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy ]
IKONOGRAFIE detailní rozbor: [ Porovnání hypotéz | Systematické utřídění ]
Hypotéza [ J. Zástěry | L. Konečného ]
Hypotéza [ P. Šimíka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]

Vyjdeme-li z ikonografického určení postav čtvrtého pásu maleb v hlavní lodi rotundy, předneseného dr. J. Zástěrou na semináři Malby ve Znojemské rotundě 18. 2. 1999, můžeme spatřit podobnou pokrývku hlavy, jakou mají Spytihněv II. [19] a Vratislav II. [20] (2. a 3. postava v plášti) i na 8. postavě v plášti (po pravé ruce krále Vratislava I.). Podle výše zmíněného ikonografického určení by se mělo jednat o postavu knížete Vladislava I. [25] (obr. 1).
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Obr. 1. Vladislav I.
Konec strany
Biskupské mitry.
Poznámka: čísla v hranatých závorkách označují pro snadnější orientaci pořadí jednotlivých knížecích postav. Ve třetím pásu maleb, za tzv. Přemyslovskou scénou, 8 postav v plášti [01-08], které pokračují ve čtvrtém pásu devíti postavami bez pláště [09-17] a deseti postavami v plášti [18-27]. Postava s číslem [26] je jedinou postavou, na jejímž určení se shodují zatím všechny hypotézy – král Vratislav I. Čísla v hranatých závorkách.
VLADISLAV I. [25] normální světlo VLADISLAV I. [25] UV světlo
Obr. 1a. Při normálním světle. Obr. 1b. Při UV paprscích.
ZPĚT na začátek strany
Biskupské mitry
Hodnost říšského arcičíšníka
Konec strany
Obr. 1. Vladislav I.
8. postava v plášti [25] ze čtvrtého pásu maleb stojící po pravici krále Vratislava I. [26] při a) normálním a b) UV světle.
Foto: F. Sysel 1999.
Kníže Vladislav I. (? – 12. 4. 1125) musel o své uznání zprvu těžce bojovat. Slavil však úspěchy. Část šlechtické opozice pod vedením dalšího Vladislavova bratra Soběslava uprchla do Polska, odkud se bezvýsledně pokusila o změnu poměrů. Doba jeho vlády (1109-1117, 1120-1125) byla pouze na tři roky dobrovolně (na nátlak rakouské strany) přerušena vládou jeho staršího bratra Bořivoje II.
Roku 1114 připadla Vladislavovi zajímavá role. Český panovník tehdy poprvé vystupoval při slavnosti na císařském dvoře v hodnosti říšského arcičíšníka. To přesvědčivě dokládá významné postavení českého knížete v rámci nadnárodního útvaru Římské říše.
Skutečnost, že Vladislav I. získal tuto významnou hodnost se pravděpodobně odrazila i ve znojemských malbách – kde je evidentně znázorněn s pokrývkou hlavy (obr. 1) – ale nejen tam ...
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. Vladislav I.
Obr. 2. Vladislavův denár
Konec strany
Hodnost říšského arcičíšníka.
denvla1a.gif (7213 bytes) denvla1r.gif (7764 bytes)
Obr. 2a. Denár Vladislava I. – avers. Obr. 2b. Denár Vladislava I. – revers.
ZPĚT na začátek strany
Hodnost říšského arcičíšníka
Shrnutí
Konec strany
Obr. 2.
Denár Vladislava I.
Merhautová-Třeštík: Ideové proudy v českém umění 12. století.
Avers: poprsí knížete – v pravé ruce kopí s praporcem s trojitým zakončením, v levé ruce štít mandlového tvaru s puklicí.
Revers: Civitas dei, bohemizovaná pomocí poprsí knížete Václava.
Kníže Vladislav I.Tuto pokrývku hlavy můžeme velmi zřetelně rozeznat i na mincích, které dal Vladislav I. razit (obr. 2a). Kromě výše jmenované pokrývky hlavy se Vladislavův denár shoduje s vyobrazením v rotundě i v dalších prvcích, a to jak v trojitém zakončení praporce, tak i v puklici na štítu (viz obr. vlevo). Toto zjištění jen dokládá správnost hypotézy dr. Zástěry o ikonografii 4. pásu maleb ve Znojemské rotundě a plně do ní zapadá.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2. Vladislavův denár
Poznámka na závěr
Konec strany
Shrnutí.
Petr Šimík

Brno, květen 1999


Poznámka: Případnou námitku, že se nejedná o žádnou pokrývku hlavy, ale o vlasy a dvojitá čára uprostřed znázorňuje „cestičku“, lze velmi snadno vyvrátit poukazem na vyobrazení prostovlasých panovníků, u nichž je „cestička“ zcela jednoznačně vyjádřena pouze jednou čarou – viz příklady uvedené níže. Druhý také často užívaný argument, že se jedná o vlasy svázané uprostřed hlavy, je již natolik zoufalý (a prakticky nerealizovatelný), že jej snad raději ani nebudu komentovat.
ZPĚT na začátek strany
Shrnutí
Poznámka na závěr:
Žádné vlasy, jedná se skutečně o pokrývku hlavy!
h15bole.jpg (2997 bytes) h22bret.jpg (2991 bytes) h23bori.jpg (2965 bytes) h24svat.jpg (2977 bytes)
Obr. 3. Portrét [15]. Obr. 4. Portrét [22]. Obr. 4. Portrét [23]. Obr. 4. Portrét [24].
Obr. 3, 4, 5 a 6.
Portréty prostovlasých panovníků.
[15, 22, 23, 24].

IKONOGRAFIE MALEB [ Zapůjčená ruka | Biskupské mitry | Odznak hodnosti Vladislava I.? | Otočené štíty, šišák sv. Václava, pláště knížat | Boleslav I. – kníže a bratrovrah? | Původ mandlového tvaru štítů | Denáry moravských údělníků | Inspirační zdroje autorů maleb | Náramky knížat | Malby a stavba rotundy ]
IKONOGRAFIE detailní rozbor: [ Porovnání hypotéz | Systematické utřídění ]
Hypotéza [ J. Zástěry | L. Konečného ]
Hypotéza [ P. Šimíka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu