AKCE
Na této straně chceme upozorňovat všechny zájemce o naši historii na akce, které se připravují.


Kolokvium v Brně na Petrově
Konec strany
Přehled akcí.
[ AKCE – přehled | Kolokvium 19.5.2009 | Přednáška 26.2.2009 | Valy u Mikulčic 2.7.2005 | Vrchol Náklo u Hodonína 3.7.2005 | Chrám sv. Rostislava ve Znojmě 5.7.2005 | Benefiční koncert klasické hudby | Cyklus přednášek MORAVA STARÝCH SLOVANŮ | Sborník ZNOJEMSKÁ ROTUNDA 2003 | Výstava Východní křesťanství v Brně | Ohlasy na konferenci ve Znojmě | Konference Znojemská rotunda 2003 | Mikulčice 21.6.2003 | Památník VELKÉ MORAVY | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

ani_nova.gif (2304 bytes)Diecézní muzeum v Brně, Ústav archeologické památkové péče Brno, Archaia Brno, Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Klub Augusta Sedláčka – pobočka Brno
pořádají

jednodenní kolokvium
NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY
SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY
NA JIŽNÍ MORAVĚ

v úterý 19. května 2009 od 9,00 do 16,30 hod.
BRNO, Petrov 2

Program kolokvia ZDE.  ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Přednáška na PdF MU v Brně
Konec strany
Kolokvium
BRNO, Petrov 2.
Út 19. května 2009.

 

 

PROGRAM


Přednáška
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
ORÁČSKÁ SYMBOLIKA
V PÍSEMNÝCH A OBRAZOVÝCH PRAMENECH
RANÉHO STŘEDOVĚKU

s přihlédnutím k nástěnným malbám ve znojemské rotundě
ve čtvrtek 26. února 2009 od 11,30 do 13,15 hod.

ZPĚT na začátek strany
Kolokvium v Brně na Petrově
Sv. liturgie Valy u Mikulčic (2.7.2005)
Konec strany
Přednáška
na PdF MU v Brně
26. února 2009.

Slavnostní archijerejská sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého
byzantsko-slovanského obřadu ve staroslověnském jazyce
ke cti slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje

Valy u Mikulčic
areál archeologického výzkumu Muzea TGM Hodonín
v sobotu 2. července 2005 v 10,30 hod.

Podrobnosti naleznete ZDE.  ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Přednáška na PdF MU v Brně
Vrchol Náklo u Hodonína (3.7.2005)
Konec strany
Valy u Mikulčic
2. července 2005.

Alegorie příchodu
sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje na Moravu
 a oslava jejich památky
za účasti členů KŘMR sv. RaK
vrchol Náklo
u Hodonína (mezi Ratíškovicemi a Miloticemi)
v neděli 3. července 2005 ve 13,30 hod.

Jste srdečně zváni. Podrobnosti naleznete ZDE.  ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Sv. liturgie Valy u Mikulčic (2.7.2005)
Chrám sv. Rostislava ve Znojme (5.7.2005)
Konec strany
Vrchol Náklo
u Hodonína
3. července 2005.

Slavnostní mše svatá
k odhalení nástěnné malby
„Moravský král Rostislav vítá slovanské věrozvěsty
sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje na Moravě“ (4×6 m)
za účasti členů KŘMR sv. RaK
Znojmo
pravoslavný chrám sv. Rostislava (nám. Kpt. Otmara Chlupa)
v úterý 5. července 2005 v 10,00 hod.

Jste srdečně zváni.

ZPĚT na začátek strany
#Vrch_Naklo_u_Hodonina_2005
Benefiční koncert klasické hudby (1.4.2005)
Konec strany
Pravoslavný chrám sv. Rostislava
ve Znojmě
5. července 2005.

pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat na

Benefiční koncert klasické hudby
na podporu postižených oblastí jihovýchodní Asie
Účinkují studenti Gymnázia P. Křížkovského, Konzervatoře Brno, JAMU
a hosté

Koncert pořádá
Obnovená Matice Moravská
ve spolupráci s Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Brno
a za laskavé podpory Vysokého učení technického v Brně
Koncert se koná
v pátek 1. dubna 2005 
od 19.00 hodin
ve dvoraně Centra VUT
na Antonínské ulici 1 v Brně
ZPĚT na začátek strany
Chrám sv. Rostislava ve Znojme (5.7.2005)
Cyklus přednášek MORAVA STARÝCH SLOVANŮ
Konec strany
Benefiční koncert klasické hudby
v Centru VUT Brno,
Antonínská 1.
1. dubna 2005.

 

 

Partneři:
Česká katolická charita, VUT Brno, tiskárna AFEL, grafické studio MENTÉO, Obec Bošovice.


Moravské zemské muzeum 
v Brně
PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ Vás srdečně zve
na cyklus přednášek:
ZPĚT na začátek strany
Benefiční koncert klasické hudby (1.4.2005)
Sborník z konference Znojemská rotunda 2003
Konec strany
Cyklus přednášek:
MORAVA STARÝCH SLOVANŮ
 
v MZM v Brně.
Březen 2005.

MORAVA STARÝCH SLOVANŮ
BŘEZEN 2005

2. března Jihovýchodní Morava v době slovanské
MIKULČICKO – HODONÍNSKO
Přednáší: PhDr. Lumír Poláček,
Archeologický ústav AV ČR Brno
9. března Jihozápadní Morava v době slovanské
Přednáší: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.,
Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
16. března Proměny pohřbívání ve středověku
Přednáší: Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.,
Katedra antropologie PřF MU Brno
PRO ONEMOCNĚNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍHO
SE BUDE KONAT V NÁHRADNÍM TERMÍNU
23. března Knížata, velmoži a Moravané
Přednáší: PhDr. Luděk Galuška, CSc.,
Archeologický ústav MZM Brno
PRO ONEMOCNĚNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍHO
SE BUDE KONAT V NÁHRADNÍM TERMÍNU
30. března Velká Morava a počátky christianizace
Přednáší: PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.,
Slovanský ústav AV ČR Praha
VŽDY VE STŘEDU • ZAČÁTKY V 17,00 HODIN • VSTUPNÉ 20 a 15 Kč
Dietrichsteinský palác, přednáškový sál, I. poschodí, Zelný trh 8, Brno

Město Znojmo, odbor školství a kultury
za spolupráce s Městskou knihovnou Znojmo, 
vydalo koncem roku 2004

Sborník příspěvků

z 2. konference ZNOJEMSKÁ ROTUNDA (Znojmo 25.-26. června 2003). 

ZPĚT na začátek strany
Cyklus přednášek MORAVA STARÝCH SLOVANŮ
Výstava Východní křesťanství
Konec strany
Sborník z konference ZNOJEMSKÁ ROTUNDA,
která se konala ve dnech 25.-26. června 2003 ve Znojmě,
právě vyšel.
Sborník ZNOJEMSKÁ ROTUNDA (Znojmo 2004)Slavnostní prezentace Sborníku proběhla 18. ledna 2005 v Městském divadle ve Znojmě za účasti pořadatele a organizátora konference, vydavatele Sborníku a jednotlivých účastníků-přispěvatelů konference. Všem přátelům a příznivcům znojemské rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny se tak dostává do rukou (podruhé od roku 1997) ucelený soubor názorů na obsah a smysl výmalby rotundy, soustředěných do jedné publikace.  

 

 

Pro další informace

klikněte ZDE.  ani_sipl.gif (699 bytes)


Moravské zemské muzeum 
v Brně
ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá výstavu
ZPĚT na začátek strany
Sborník z konference Znojemská rotunda 2003
Konference Znojemská rotunda 2003
Konec strany
Výstava Východní křesťanství v Brně.
Potrvá do konce ledna 2004.
Východní křesťanství

Výstava s mezinárodním zastoupením se koná 
v Paláci šlechtičen (Etnografické muzeum)
MZM Brno, Kobližná 1
ve dnech 26. října 2003 až 31. ledna 2004.

Podrobnosti ZDE.  ani_sipl.gif (699 bytes)


MĚSTO ZNOJMO
odbor školství a kultury

pořádá

ODBORNOU KONFERENCI

ZPĚT na začátek strany
Výstava Východní křesťanství
Mikulčice-Valy 21.6.2003
Konec strany
Znojemská rotunda 2003.

ZNOJEMSKÁ ROTUNDA
25. a 26. června 2003
s tématikou

Malby v NKP rotunda sv. Kateřiny
a výsledky současného výzkumu

Tématické okruhy 
a PROGRAM konference
.
 ani_sipl.gif (699 bytes)


Konference se uskuteční pod záštitou starosty města Znojma 
Ing. Pavla Balíka

 za spolupráce Jihomoravského muzea ve Znojmě 
a Klubu přátel Znojemské rotundy, Brno.

Tématické okruhy a PROGRAM konference.  ani_sipl.gif (699 bytes)

Ohlasy na konferenci.  ani_sipl.gif (699 bytes)

Ohlasy 
na konferenci
.
 ani_sipl.gif (699 bytes)

Slavnostní archijerejská sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého
Mikulčice-Valy
areál archeologického výzkumu Muzea TGM Hodonín
v sobotu 21. června 2003 ve 14,30 hod.

Podrobnosti naleznete ZDE.  ani_sipl.gif (699 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Konference Znojemská rotunda 2003
Památník VELKÉ MORAVY ve Strachotíně
Konec strany
Mikulčice-Valy 
21. června 2003.

Nad obcí Strachotín vznikne
PAMÁTNÍK
Velké Moravy
ZPĚT na začátek strany
Mikulčice-Valy 21.6.2003
Přednáška Malby ve Znojemské rotundě
Konec strany
Památník 
VELKÉ MORAVY 
ve Strachotíně,
4. května 2002.
Z iniciativy Klubu přátel Znojemské rotundy Brno (viz činnost 2001) vybuduje obec Strachotín na svém katastru památník Velké Moravy.
Další podrobnosti k připravované akci položení a posvěcení základních kamenů k památníku Velké Moravy v sobotu 4. května 2002 ve Strachotíně naleznete ZDE.
 ani_sipl.gif (699 bytes)

Logo Klubu přátel Znojemské rotundy (3040 bytes)lo_hypol.gif (3331 bytes)Logo Pedagogické fakulty MU (2867 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Památník VELKÉ MORAVY ve Strachotíně
Program přednášky
Konec strany
Přednáška
MALBY VE ZNOJEMSKÉ ROTUNDĚ,
27. 4. 2001.

Klub přátel Znojemské rotundy, pobočka Brno
ve spolupráci
s katedrou historie
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
a Nadací sv. Hypolita

uspořádali

 

přednášku s promítáním diapozitivů

MALBY
ve Znojemské rotundě

Program přednášky,
která se  konala v pátek 27. 4. 2001 v Brně

ZPĚT na začátek strany
Přednáška Malby ve Znojemské rotundě
Seminář Naše země v 10.-13. století
Konec strany
Program přednášky
MALBY ve Znojemské rotundě.

lo_hypol.gif (3331 bytes) ZPĚT na začátek strany
Program přednášky
Program semináře NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století
Konec strany
Seminář
NAŠE ZEMĚ
V 10. – 13. STOLETÍ,
27. 6. 2000.
 

Nadační fond sv. Hypolita
Generální sekretariát:
Katedra historie PdF MU v Brně,
Poříčí 9/11, 603 00  BRNO

uspořádal

 

odborný seminář

NAŠE ZEMĚ
v 10. – 13. století

Program odborného semináře
konaného 27. 6. 2000 v Brně

ZPĚT na začátek strany
NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století
VELKÁ MORAVA mezi východem a západem
Konec strany
Program semináře
NAŠE ZEMĚ V 10. – 13. STOLETÍ.

lo_magmo.gif (4510 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Program semináře NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století
Program konference Velká Morava mezi V a Z
Konec strany
Mezinárodní vědecká konference
VELKÁ MORAVA mezi východem a západem,

 

Moravské zemské muzeum Brno,
Slovácké muzeum Uherské Hradiště,
Archeologický ústav AV ČR Brno,
Masarykova univerzita Brno,
Okresní úřad Uherské Hradiště
a města Uherské Hradiště -
Staré Město a Kunovice

uspořádali

28. 9. – 1. 10. 1999,
Uherské Hradiště - Staré Město.

 

mezinárodní vědeckou konferenci

VELKÁ MORAVA
mezi východem a západem

konanou pod záštitou Kanceláře prezidenta České republiky
u příležitosti 50. výročí objevu první zděné stavby z doby Velké Moravy,
kostela ve Starém Městě Na valách

Program konference
konané ve dnech 28. 9. – 1. 10. 1999
v Uherském Hradišti - Starém Městě

ZPĚT na začátek strany
Konference VELKÁ MORAVA
Seminář STAROSLOVANSKÁ MORAVA
Konec strany
Program konference.

Logo Pedagogické fakulty MU (2867 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Program konference Velká Morava mezi V a Z
Program semináře Staroslovanská Morava
Konec strany
Seminář
STAROSLOVANSKÁ MORAVA,

24. 6. 1999.

 Katedra historie
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Brno, Poříčí 9/11

připravila

 

odborný seminář

STAROSLOVANSKÁ
MORAVA
(od příchodu Slovanů
po zánik Velkomoravské říše)

Program odborného semináře
konaného ve čtvrtek 24. 6. 1999 v Brně

ZPĚT na začátek strany
Seminář STAROSLOVANSKÁ MORAVA
Seminář MALBY ve Znojemské rotundě
Konec strany
Program semináře
Staroslovanská Morava.

Logo Pedagogické fakulty MU (2867 bytes)lo_hypol.gif (3331 bytes)Logo Klubu přátel Znojemské rotundy (3040 bytes) ZPĚT na začátek strany
Program semináře Staroslovanská Morava
Program semináře MALBY ve Znojemské rotundě
Konec strany
Seminář
MALBY VE ZNOJEMSKÉ ROTUNDĚ,

18. 2. 1999.
 

Katedra historie
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno,
Klub přátel Znojemské rotundy, pobočka Brno
a Nadace sv. Hypolita

uspořádali

 

odborný seminář

MALBY
ve Znojemské rotundě

Program odborného semináře
konaného 18. 2. 1999 v Brně

ZPĚT na začátek strany
Seminář MALBY ve Znojemské rotundě
Při některé z akcí nashledanou!
Konec strany
Program semináře
MALBY ve Znojemské rotundě.

Na připravované akce srdečně zveme všechny zájemce z řad odborníků i široké veřejnosti.

Katedra historie PdF MU v Brně
Klub přátel Znojemské rotundy, pobočka Brno
Nadace sv. Hypolita při KHi PdF MU

ZPĚT na začátek strany
Program semináře MALBY ve Znojemské rotundě

Při některé z akcí nashledanou!
[ AKCE – přehled | Kolokvium 19.5.2009 | Přednáška 26.2.2009 | Valy u Mikulčic 2.7.2005 | Vrchol Náklo u Hodonína 3.7.2005 | Chrám sv. Rostislava ve Znojmě 5.7.2005 | Benefiční koncert klasické hudby | Cyklus přednášek MORAVA STARÝCH SLOVANŮ | Sborník ZNOJEMSKÁ ROTUNDA 2003 | Výstava Východní křesťanství v Brně | Ohlasy na konferenci ve Znojmě | Konference Znojemská rotunda 2003 | Mikulčice 21.6.2003 | Památník VELKÉ MORAVY | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu