Alegorie příchodu
sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje na Moravu
 a oslava jejich památky
za účasti členů KŘMR sv. RaK
vrchol Náklo
u Hodonína (mezi obcemi Ratíškovice a Milotice)
v neděli 3. července 2005 ve 13,30 hod.


Pozvánka na slavnost
Konec strany
Vrchol Náklo 3.7.2005.

 

Zveme Vás srdečně na
Pouť k liliovému kříži
svatého Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy,
na vrcholu Náklo – nejvyšším místě Dolnomoravského úvalu.
Neděle 3. července 2005 ve 13,30 hodin,
před státním svátkem soluňských bratří.

ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Nashledanou v Mikulčicích
Konec strany
Pozvánka.
Program:

13,30 hod.
Odchod procesí od kostela v Ratíškovicích a z okolních obcí.

15,00 hod.
Po příchodu krojovaných procesí a ostatních návštěvníků přinesení praporu Nákla za zpěvu krojovaného ženského sboru a položení kamenů z památných míst země Moravské.

15,20 hod.
Církevní požehnání spojené se vzpomínkou
na zesnulého papeže Jana Pavla II.
a připomenutí 25. výročí jeho vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje
za spolupatrony celé Evropy.

15,45 hod.
Alegorie přijetí věrozvěstů u krále Rostislava
spojená s přenosem ostatků sv. Klimenta podle historických zpráv.
Vystoupení Řádu moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbána ve slavnostních úborech.

16,00 hod.
Společně s mužskými sbory zazpíváme
Cyrilometodějský chorál „Bože cos ráčil“
a hold Moravě písní „Moravo, Moravo“.
Dále se představí krojované skupiny, horníci se svým praporem
a další volná vystoupení pěveckých skupin.
Občerstvení i kvalitní víno z okolí Nákla bude zajištěno.
Volná zábava pak bude pokračovat podle zájmu návštěvníků i v areálu vinných sklepů na Nákle a okolí.

 

Program.
Jak se na vrchol Nákla nejlépe dopravit.
Autobusové spojení z Kyjova a z Hodonína má nejbližší zastávku v Ratíškovicích. Z Ratíškovic a Milotic bude přístupová cesta označena ukazateli, stejně jako parkovací plochy. K parkování bude možné použít i část komunikace od silnice Ratíškovice – Dubňany směrem k Náklu. 

Dopravní dispozice.
Pořadatelé:
mikroregion Nový Dvůr
a Cyrilometodějský spolek Náklo
se těší na Vaši účast.

 

Pořadatelé.

Klub přátel znojemské rotundy, Brno
se k tomuto pozvání připojuje.

Nashledanou na Nákle.

ZPĚT na začátek strany
Pozvánka na slavnost

Těšíme se nashledanou.
[ AKCE – přehled | Valy u Mikulčic 2.7.2005 | Vrchol Náklo u Hodonína 3.7.2005 | Chrám sv. Rostislava ve Znojmě 5.7.2005 | Benefiční koncert klasické hudby | Cyklus přednášek MORAVA STARÝCH SLOVANŮ | Sborník ZNOJEMSKÁ ROTUNDA 2003 | Výstava Východní křesťanství v Brně | Ohlasy na konferenci ve Znojmě | Konference Znojemská rotunda 2003 | Mikulčice 21.6.2003 | Památník VELKÉ MORAVY | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu