ani_nova.gif (2304 bytes)STAROSLOVANSKÁ
MORAVA

Program odborného semináře
čtvrtek 24. 6. 1999 v Brně

Pořadatelé semináře
Konec strany
Seminář 24. 6.1999.
[ AKCE – přehled | Konference VELKÄ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÁ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě ]

Logo Pedagogické fakulty MU (2867 bytes)

Katedra historie
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

uspořádala

odborný seminář

 

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Název semináře
Konec strany
Pořadatel semináře.
nakonci3.gif (6004 bytes)nakonci1.gif (6504 bytes)nakonci2.gif (6226 bytes)
STAROSLOVANSKÁ
MORAVA

ZPĚT na začátek strany
Pořadatelé semináře
Kdy a kde
Konec strany
Název semináře.

který se konal

ve čtvrtek 24. června 1999
od 9,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 hod.

v posluchárně č. 50 (nová aula) v přízemí
Pedagogické fakulty MU,
BRNO, Poříčí 9/11.


ZPĚT na začátek strany
Název semináře
Program semináře
Konec strany
Kdy a kde.

PROGRAM:

Letošní seminář byl věnován nejvýznamnějším archeologickým objevům především na Moravě, ale také v Čechách a na Slovensku. Hodinové přednášky, doplněné diapozitivy i videosnímky, předneslo 6 našich předních odborníků z Moravy, Čech i Slovenska.

1. 9,00-9,50 PhDr. Dagmar JELÍNKOVÁ, CSc.,
Archeologický ústav AV ČR Brno
Počátky slovanského osídlení našich zemí
2. 10,00-10,50 Doc. PhDr. Bohuslav KLÍMA, CSc.,
Pedagogická fakulta MU Brno
Znojmo - Hradiště sv. Hypolita - velkomoravské výšinné centrum jihozápadní Moravy
3. 11,00-11,50 PhDr. Lumír POLÁČEK, CSc.,
Archeologický ústav AV ČR Brno
Mikulčice - velkomoravské mocenské ústředí
4. 12,00-12,50 PhDr. Zdeněk GALUŠKA, CSc.,
Moravské zemské muzeum Brno
Velkomoravské Staré Město a jeho zázemí
5. 13,00-14,00 OBĚD
možnost v jídelně podniku KRAS Brno za 36,- Kč
(nutno objednat a zaplatit předem)
6. 14,00-14,50 PhDr. Darina BIALEKOVÁ, CSc.,
Archeologický ústav SAV Nitra
Nitranské knížectví a Velká Morava
7. 15,00-15,50 PhDr. Andrea BARTOŠKOVÁ, CSc.,
Archeologický ústav AV ČR Praha
Čechy v době 6.-9. století
8. 16,00-16,50 PhDr. Pavel KOUŘIL, CSc.,
Archeologický ústav AV ČR Brno
Severní Morava a Slezsko od příchodu Slovanů do zániku Velkomoravské říše
9. 17,00 UKONČENÍ SEMINÁŘE

- Drobná změna programu vyhrazena -

Účastníci obdrží podrobnější sylaby přednášek ve formě asi 30stránkového sešitu i s obrázky. Jejich cena je zahrnuta do účastnického poplatku 220,- Kč (důchodci, studenti a vojsko 100,- Kč).

V rámci nově koncipovaného programu rozvoje dalšího vzdělávání učitelů dějepisu základních a středních škol se pedagogicko-vědečtí pracovníci katedry historie PdF MU v Brně, na základě dosavadních dobrých zkušeností, rozhodli připravovat jednodenní, tematicky zaměřené semináře, navazující na cyklus „Co nebylo v učebnicích dějepisu“. Setkání pedagogů z různých míst Moravy hodláme na akademické půdě organizovat pravidelně každým rokem, vždy v druhé polovině měsíce června. Vysokou odbornou úroveň seminářů garantujeme aktivní účastí předních odborníků z ostatních vybraných vysokoškolských pracovišť, ústavů AV ČR, muzeí, archivů a dalších institucí.
Vzhledem k aktivitě žádané MŠMT a podnikané ve spolupráci s CDVU MU (akreditace komisí MŠMT ČR podle „Pokynů ministerstva školství ČR k vydání osvědčení o způsobilosti ve vzdělávacích zařízeních v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ č.j. 10713/96-20), lze školským úřadům i jednotlivým ředitelům škol doporučit, aby podpořili zájem učitelů o tuto akci formou finanční dotace na cestovné a účastnický poplatek.


ZPĚT na začátek strany
Kdy a kde
Jak se přihlásit?
Konec strany
Program semináře.

PŘIHLÁŠKY:

Vzhledem k nutnosti dobré přípravy a organizačnímu zabezpečení semináře zašlete svoji přihlášku (můžete si ji vytisknout, použijete-li odkaz na stranu PŘIHLÁŠKA) společně s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku 220,- Kč (důchodci, studenti a vojsko 100,- Kč) na adresu katedry historie PdF MU (k rukám pí. Nesnídalové) do 31. května 1999. Účastnický poplatek poukažte složenkou (na vyžádání zašleme) či převodem z účtu na účet PdF MU u KB Brno-město, č. ú. 85636-621/0100, variabilní symbol 41 00 40 05 15.

Kontaktní osoby:
pí. D. Nesnídalová: tel. 05-4312 9537, e-mail nesnidalova@ped.muni.cz
doc. B. Klíma: tel. 05-4312 9538, e-mail klima@ped.muni.cz

krizek.gif (5441 bytes)

ZPĚT na začátek strany
Program semináře
Konec strany
Konec strany
Jak se přihlásit?

Srdečně děkujeme všem zájemcům z řad odborníků, učitelů, studentů i široké veřejnosti za účast na této i dalších akcích, které naše katedra chce v budoucnu zorganizovat.

Katedra historie PdF MU
Poříčí 9/11
603 00  BRNO

ZPĚT na začátek strany
Jak se přihlásit?
Zase příště!
[ AKCE – přehled | Konference VELKÄ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÁ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu