ani_nova.gif (2304 bytes)Jednodenní kolokvium
NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY
SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY NA JIŽNÍ MORAVĚ

úterý 19. května 2009, Brno, Petrov 2
(přízemní budova bývalé konsistoře)


Pořádají:
Diecézní muzeum v Brně, Ústav archeologické památkové péče Brno, Archaia Brno, Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Klub Augusta Sedláčka – pobočka Brno.


Dopolední program
Konec strany
Program kolokvia:

dopoledne 9,00-12,00

odpoledne 13,30-16,30


Program kolokvia Program kolokvia.
Úterý 19. 5. 2009 – dopoledne Úterý 19. 5. 2009
dopoledne 9,00-12,00
9.00 9.30 Prezentace účastníků.
9.30 9.45 Uvítání a organizační pokyny.
9.45 10.00 E. Drozdová-J. Unger-V. Smrčka-A. Němečková-P. Krupa: Výzkum kosterních pozůstatků žuráňské kněžny a počátky křesťanství na Moravě.
10.00 10.20 L. Poláček-P. Baxa: Mikulčický II. kostel ve světle nových výzkumů.
10.20 10.35 P. Baxa: Neznáma stavba pri kostole sv. Margity v Kopčanoch.
10.35 10.50 A. Botek: Kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch – vývojové fázy a problematika metodiky obnovy a prezentácie.
10.50 11.10 M. Pojsl: Rekonstrukce velkomoravské sakrální architektury – Modrá u Velehradu.
11.10 11.30 P. Dresler-J. Macháček-R. Přichystalová: Objev nové velkomoravské architektury na Pohansku.
11.30 11.45 P. Selucký: Nová uveřejněná dokumentace J. M. Veselého z výzkumu kostela na Hradisku sv. Klimenta u Osvětiman v letech 1961-1962.
11.45 12.00 Diskuse k dopolednímu bloku referátů.
ZPĚT na začátek strany
Název kolokvia
Odpolední program
Konec strany
 
12.00 13.30 o  b  ě  d
Úterý 19. 5. 2009 – odpoledne Úterý 19. 5. 2009
odpoledne 13,30-16,30
13.30 13.45 K. Dvořáková: Výzkum zaměřený na datování a zasvěcení rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě.
13.45 14.00 R. Zatloukal: Nález kostelíka pod zdivem presbytáře dómu sv. Václava v Olomouci.
14.00 14.15 P. Šimík: Interpretace rytého nápisu ve znojemské rotundě.
14.15 14.30 V. Hortvík: Kostel v podivínské čtvrti Rybáře – fakta a dohady.
14.30 14.50 Kolektiv Archaia: Přehled výzkumů kostelů na jižní Moravě společnosti Archaia Brno.
14.50 15.10 Kolektiv Archaia: Brno. Přehled výzkumů brněnských kostelů a klášterů společnosti Archaia.
15.10 15.25 P. Holub-V. Kolařík-D. Merta: Kostel sv. Gotharda v Modřicích.
15.25 15.40 P. Vitula-R. Stránská: Příspěvek k lokalizaci zaniklých kostelů v Bučovicích a Lednici.
15.40 15.55 J. Šmerda: Předběžné výsledky archeologického výzkumu cisterciáckého areálu v Žarošicích-Silničné.
15.55 16.10 L. Kracíková-F. Gabriel: Výzkum u kostela v Horní Libchavé, okres Česká Lípa.
16.10 16.30 Diskuse a závěr kolokvia.
ZPĚT na začátek strany
Dopolední program
Konec strany
Konec strany
 
Legenda: Přednášející se nedostavil(a) nebo se omluvil(a).
Autor(ka) příspěvku podklady pro Sborník
nedodal(a).

Ať se Vám líbí. ZPĚT na začátek strany
Odpolední program

Zpět.
[ AKCE – přehled ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu