Slavnostní archijerejská sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého
Slavnost v Mikulčicích
Areál archeologického výzkumu Muzea TGM Hodonín Mikulčice-Valy.


Pozvánka na slavnost
Konec strany
Valy u Mikulčic 2.7.2005.

 

„Iskoni by Slovo,
I Slovo by u Boha
I Boh by Slovo“
(sv. Jan 1, 1).
„Nezhyne rod,
jenž věřit neustane,
dědictví otců
zachovej nám, Pane“.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Nashledanou v Mikulčicích
Konec strany
Pozvánka.

Řeckokatolická farnost
a brněnsko-olomoucký děkanát v Brně

oznamují, že

v sobotu 2. července 2005
v 10,30 hod.

bude sloužena v areálu archeologického výzkumu
Muzea TGM Hodonín ve Valech u Mikulčic

SLAVNOSTNÍ ARCHIJEREJSKÁ
SV. LITURGIE SV.
JANA ZLATOÚSTÉHO

byzantsko-slovanského obřadu ve staroslověnském jazyce
ke cti slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje.

Hlavní celebrant
otec biskup Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.
Při této sv. liturgii bude účinkovat
pěvecký sbor Chrysostomos z Bratislavy
pod vedením doc. Škoviery.

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji na tuto slavnost pozvat.


o. Josef Blaščák, děkan brněnsko-olomoucký,
o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač.

Touto sv. liturgií na pamětním historickém slovanském sídlišti
chceme přispět k obnovení významu kulturního a duchovního odkazu díla
našich slovanských věrozvěstů a spolupatronů Evropy
sv. Cyrila a Metoděje,
neboť tento význam má zvláštní aktuálnost
v nynější době vzájemného sbližování evropských národů.

Klub přátel znojemské rotundy, Brno
se k tomuto pozvání připojuje.

Nashledanou na bývalém velkomoravském hradišti Valy u Mikulčic
na řece Moravě.

ZPĚT na začátek strany
Pozvánka na slavnost

Těšíme se nashledanou.
[ AKCE – přehled | Valy u Mikulčic 2.7.2005 | Vrchol Náklo u Hodonína 3.7.2005 | Chrám sv. Rostislava ve Znojmě 5.7.2005 | Benefiční koncert klasické hudby | Cyklus přednášek MORAVA STARÝCH SLOVANŮ | Sborník ZNOJEMSKÁ ROTUNDA 2003 | Výstava Východní křesťanství v Brně | Ohlasy na konferenci ve Znojmě | Konference Znojemská rotunda 2003 | Mikulčice 21.6.2003 | Památník VELKÉ MORAVY | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

Copyright © 2005 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu