MALBY
ve Znojemské rotundě 2001
Program přednášky s promítáním diapozitivů
Pořadatelé přednášky
Konec strany
Přednáška 27.4.2001.

Logo Klubu přátel Znojemské rotundy (3040 bytes)lo_hypol.gif (3331 bytes)Logo Pedagogické fakulty MU (2867 bytes)

Klub přátel Znojemské rotundy, pobočka Brno
ve spolupráci
s katedrou historie
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
a Nadací sv. Hypolita

uspořádali

přednášku s promítáním diapozitivů

 

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Název přednášky
Konec strany
Pořadatelé přednášky.
malby.gif (2643 bytes)

ve_znrot.gif (2947 bytes)
ZPĚT na začátek strany
Pořadatelé přednášky
Kdy a kde
Konec strany
Název přednášky.
Na obr. vlevo na detailu oráčské scény má být podle dosavadního „oficiálního“ výkladu vyobrazen Kosmův pohan Přemysl a dva Libušini poslové-sedláci v pláštích, které mají být atributem pražských přemyslovských knížat.

Ve skutečnosti tento obraz představuje křesťanského krále Rostislava a Konstan- tina s Metodějem.

aneb tzv. „Přemyslovská scéna“ není přemyslovská,

která se konala

v pátek 27. dubna 2001 v 16,00 hod.

v posluchárně č. 50 (nová aula) v přízemí
Pedagogické fakulty MU,
BRNO, Poříčí 9/11.

Vstupné dobrovolné

ZPĚT na začátek strany
Název přednášky
Program přednášky
Konec strany
Kdy a kde.

PROGRAM:
Úvodní slovo pronesl doc. PhDr. Bohuslav F. Klíma, CSc.
Předseda Klubu přátel Znojemské rotundy Ing. Jaroslav Pazour
krátce informoval přítomné o náplni činnosti Klubu.
Přednášející Petr Šimík pak seznámil posluchače se svou hypotézou:

 1. Seznámení s malbami, přehled dosavadních hypotéz.
 2. Ikonografie 4. pásu maleb – potvrzení starší hypotézy J. Zástěry (1986, 1990).
 3. Zobrazení sv. Václava na soudobých iluminacích, plastikách, pečetích a denárech. Nízké biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II. Obrácené štíty sv. Václava a knížete Vratislava II. znamenají skutečně zdvojení postavy.
 4. Rotunda musela být vymalována již za Břetislava. Břetislav vyobrazen ve 4. pásu jako první v plášti. Navazoval na slavnou velkomoravskou minulost? Za Soběslava I. dokončeny malby v jižní polovině 4. pásu. Všichni pražští Přemyslovci jsou ve 4. pásu.
  PŘESTÁVKA
 5. Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb. Prvních osm panovníků v pláštích. Vzory na ozdobných lemech jejich plášťů. Náramky knížat – ve 3. pásu nejsou žádní mýtičtí Přemyslovci, ale knížata velkomoravská a předvelkomoravská. 
 6. Stejný vzor na ozdobném lemu pláště obou donátorů, vedoucího poselstva i údajného Přemysla-Oráče. Orba s párem býků – velmi stará zakládací symbolika. Kněžna s diadémem. Obřad „svatého sňatku“. Tzv. „Přemyslovská scéna“ není obrazovým přepisem Kosmovy verze pověsti. Pohan Přemysl s Písmem v ruce?! Libušini poslové-sedláci v knížecích pláštích?! Plášť je odznakem osoby s význačným postavením ve spojitosti s Moravou. V rotundě vyobrazeni Konstantin s Metodějem! Kosmou v Kronice líčené lýčené střevíce a mošna jsou v rotundě křesťanské symboly, rovněž tak pluh. 
 7. Bořivoj – Rostislavův syn. Král-oráč Rostislav zakladatel mocné dynastie Přemyslovců. Král Rostislav s kostelem v rukou – zakladatel arcibiskupství. Jeho manželka v dlouhých bílých šatech s mešním kalichem v rukou jako „primiční nevěsta“ – dnes již zapomenutý symbol církve.
 8. Tři etapy výmalby. Zdvižené (vlající) praporce u čtyř knížat. Co malby vyjadřují? Proč chybí „ohnivé kolo“ jednomu ze čtyř cherubínů? 
 9. Tři etapy výstavby. Archeologický výzkum rotundy v letech 1989-1990 prováděný doc. PhDr. Bohuslavem Klímou, CSc. Může nálezová situace podpořit naznačenou hypotézu?
 10. Diskuse
  Na dotazy k ikonografii maleb odpovídal přednášející Petr Šimík.
  Závěrečné zhodnocení provedl doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

Předpokládané ukončení cca 18,30 hod. se protáhlo až do 20,00 hod.

ZPĚT na začátek strany
Kdy a kde
Konec strany
Konec strany
Program přednášky.

Některé dotazy z diskuse věnované ikonografii maleb a odpovědi na ně naleznete na samostatné stránce pod tlačítkem DOTAZY.
Všem zájemcům
z řad odborníků i široké veřejnosti děkují za účast organizátoři:

Klub přátel Znojemské rotundy, pobočka Brno,
společně s katedrou historie PdF MU v Brně
a Nadací sv. Hypolita při KHi PdF MU

ZPĚT na začátek strany
Program přednášky
Zase příště!
Úvodní část hypotézy P. Šimíka najdete ZDE.
Další informace o výmalbě rotundy najdete pod tlačítkem IKONOGRAFIE
[ AKCE – přehled | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu