Slavnostní archijerejská sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého
Slavnost v Mikulčicích
Areál archeologického výzkumu Muzea TGM Hodonín Mikulčice-Valy.


Pozvánka na slavnost
Konec strany
Mikulčice-Valy 21.6.2003.

„Iskoni by Slovo,
I Slovo by u Boha
I Boh by Slovo“
(sv. Jan 1, 1).
„Nezhyne rod,
jenž věřit neustane,
dědictví otců
zachovej nám, Pane“.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Nashledanou v Mikulčicích
Konec strany
Pozvánka.

Řeckokatolická farnost
a brněnsko-olomoucký děkanát v Brně,
ve spolupráci s římskokatolickou farností
a Obecním úřadem v Mikulčicích

oznamují, že

v sobotu 21. června 2003
ve 14,30 hod.

bude v rámci středoevropských katolických dnů
sloužena v areálu archeologického výzkumu
Muzea TGM Hodonín v Mikulčicích

SLAVNOSTNÍ ARCHIJEREJSKÁ
SV. LITURGIE SV.
JANA ZLATOÚSTÉHO

byzantsko-slovanského obřadu ve staroslověnském jazyce
ke cti slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje.

Při této sv. liturgii budou spoluúčinkovat
spojené moravské pěvecké sbory.
Diriguje Mgr. Ladislav Kadlčík.

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat.


o. Josef Blaščák,
biskupský vikář AE

Touto sv. liturgií na pamětním historickém slovanském sídlišti
chceme přispět k obnovení významu kulturního a duchovního odkazu díla
našich slovanských věrozvěstů a spolupatronů Evropy
sv. Cyrila a Metoděje,
neboť tento význam má zvláštní aktuálnost
v nynější době vzájemného sbližování evropských národů.

Klub přátel Znojemské rotundy Brno
se k tomuto pozvání připojuje.

Nashledanou na bývalém velkomoravském hradišti Mikulčice-Valy 
na řece Moravě.

ZPĚT na začátek strany
Pozvánka na slavnost

Těšíme se nashledanou.
[ AKCE – přehled | Konference Znojemská rotunda 2003 | Mikulčice 21.6.2003 | Památník VELKÉ MORAVY | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu