Moravské zemské muzeum 
v Brně ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR 
a dalšími institucemi 
pořádá výstavu


Výstava Východní křesťanství
Konec strany
Výstava Východní křesťanství v Brně.
Potrvá do konce ledna 2004.

Východní křesťanství

Výstava s mezinárodním zastoupením se koná 
v Paláci šlechtičen (Etnografické muzeum)
MZM Brno, Kobližná 1
ve dnech 26. října 2003 až 31. ledna 2004.

 

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Členění výstavy
Konec strany
Palác šlechtičen (Etnografické muzeum) MZM Brno, Kobližná 1.

Otevřeno:
úterý-sobota 9-17 hod.

POZOR!
24., 25. a 31. 12. 2003 a 1. 1. 2004 
ZAVŘENO.

Již čtvrtou výstavu z cyklu Velká světová náboženství připravilo Moravské zemské muzeum (MZM) v Brně. Na rozdíl od předchozích dílů „Islám a jeho svět“, „Indie, bohové a lidé“ a „Čína – země tří učení“ má právě probíhající výstava „Východní křesťanství“ mezinárodní zastoupení. Své kolekce v Brně vystavují muzea z Athén, Soluně, Bělehradu, Varšavy, Bratislavy spolu s pražskou Národní galerií, Karlovou univerzitou a dalšími galeriemi a muzei ze Slovenska a České republiky. Na přípravě této ojedinělé výstavy se podílela také řada církevních institucí a zastupitelských úřadů.
Záštitu nad konáním výstavy převzal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Cyril Svoboda, ministr kultury Pavel Dostál a metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Nikolaj.
Čtvrtá výstava z cyklu Velká světová náboženství.
Výstavu tvoří následující oddíly:
 • Velká Morava a cyrilometodějská misie,
 • Byzantská říše – mocenské a duchovní centrum východního křesťanství,
 • Egyptští Koptové – jejich víra a umění,
 • Křesťanská Etiopie,
 • Zaniklé středověké říše na území dnešního Súdánu,
 • Křesťanské církve na území Blízkého východu a v zemích Kavkazu,
 • Pravoslavné Řecko po pádu Konstantinopole,
 • Ruské pravoslaví,
 • Pravoslavná církev v Rumunsku a v Srbsku,
 • Východní Slovensko – pravoslaví a řeckokatolická církev,
 • Pravoslaví v českých zemích.
ZPĚT na začátek strany
Místo konání
Nashledanou příště ...
Konec strany
Členění výstavy.
Tento výjimečný soubor informací s unikátní kolekcí uměleckých předmětů (např. velkomoravské šperky, byzantské a postbyzantské ikony, liturgické předměty či replika interiéru východoslovenského dřevěného kostela) je v České republice prezentován poprvé.
Na jedné z nejsložitějších výstavních akcí Moravského zemského muzea se podílel tým dvanácti odborníků z Univerzity Karlovy, Ústavu dějin umění AV ČR, Slovanského ústavu AV ČR, Masarykovy univerzity, Šarišského muzea z Bardějova a Náprstkova muzea.
Vystavené předměty.
Z předmluvy k doprovodným textům k výstavě:

„Křesťanství formovalo vznik české státnosti a českého etnika velmi výrazně; dodnes žijeme v půdorysech křesťanské etiky, dědictví víry zrodilo prostředí, v němž rozvíjíme odkaz našich předků.
A právě východní křesťanství navazující na byzantské základy se na Moravě stalo ideovou páteří Velkomoravské říše. Ať už je vztah mezi vlivem východního křesťanství a vlivem západní křesťanské ideologie vnímán historiky rozličným způsobem, je nepopiratelné, že právě tyto tradice spoluvytvářely základy prvních státních útvarů na našem území a zařadili tak etnikum historického prostoru českých zemí na mapu Evropy“
.

Petr Šuleř,
ředitel Moravského zemského muzea

Výňatek z předmluvy k doprovodným textům k výstavě.
Doprovodné texty k výstavě zpracovali:
PhDr. Petr Šuleř, ThDr. Pavel Aleš, PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., PhDr. Luděk Galuška, CSc., doc. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., doc. PhDr. Josef Kandert, CSc., PhDr. Václav Černý, doc. PhDr. Pavel Boček, CSc., PhDr. Václav Štěpánek, Slobodan Mileusnić, M.A., Mgr. Manuela E. Gheorghe, Mgr. Petr Balcárek, Mgr. Jan Břečka, PhDr. František Gutek.
Autoři doprovodných textů k výstavě.

Na připravované akce srdečně zveme všechny zájemce z řad odborníků i široké veřejnosti.

Klub přátel Znojemské rotundy Brno

ZPĚT na začátek strany
Členění výstavy

Při některé z akcí nashledanou!
S použitím článku „Východní křesťanství se představuje v muzeu“ (Haló Brno, říjen 2003, s. 17, knp) a doprovodných textů k výstavě (Východní křesťanství, MZM Brno 2003) zpracoval Petr Šimík.
[ AKCE – přehled | Výstava Východní křesťanství v Brně | Ohlasy na konferenci ve Znojmě | Konference Znojemská rotunda 2003 | Mikulčice 21.6.2003 | Památník VELKÉ MORAVY | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu