ani_nova.gif (2304 bytes)NAŠE ZEMĚ
v 10.-13. století
Program odborného semináře
konaného 27. 6. 2000 v Brně

Pořadatelé semináře
Konec strany
Seminář 27.6.2000.
NOVINKY [ Konstantin a Metoděj v rotundě | Svatopluk a Bořivoj – příbuzní | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě | Znojemsko 1.9.1998 | Znojemsko 11.8.1998 | Znojemsko 21.7.1998 | Znojemské listy 12.3.1998 ]
ani_nova.gif (2304 bytes)Další připravované akce viz tlačítko AKCE.
[ AKCE – přehled | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě ]

lo_hypol.gif (3331 bytes)

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Název semináře
Konec strany
Pořadatelé semináře.
 

Nadační fond sv. Hypolita
Generální sekretariát:
Katedra historie PdF MU v Brně,
Poříčí 9/11, 603 00  BRNO

 

pořádá

odborný seminář

 

NAŠE ZEMĚ
svvkaplm.jpg (4971 bytes)zn_rot04.jpg (2956 bytes)h26vratn.jpg (3983 bytes)klastmim.jpg (5997 bytes)devickcm.jpg (3988 bytes)
palavam.jpg (6926 bytes)ksvmikum.jpg (4978 bytes)
v 10. – 13. století
ZPĚT na začátek strany
Pořadatelé semináře
Kdy a kde
Konec strany
Název semináře.

který se koná

v úterý 27. června 2000
od 9,00 – 12,00 hod. a od 13,00 – 17,00 hod.

v posluchárně č. 50 (nová aula)
Pedagogické fakulty MU,
BRNO, Poříčí 9/11.


ZPĚT na začátek strany
Název semináře
Program semináře
Konec strany
Kdy a kde.

PROGRAM:

 1. Mladší a pozdní doba hradištní v našich zemích
  Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., FF MU Brno
 2. Rotunda sv. Kateřiny na Znojemském hradě
  Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., PdF MU Brno
 3. Pražský hrad v 10.-13. století
  PhDr. Ivana Boháčová, CSc., AÚ AV ČR Praha
 4. Kostely a kláštery ve střední Evropě
  Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., FF UK Bratislava
 5. Středověká vesnice (Mstěnice, Pfaffenschlag, Bystřec)
  Doc. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc. – PhDr. Ludvík Belcredi, CSc.,
  MZM Brno
 6. Šlechtická sídla typu „motte“ ve 13. století
  Doc. PhDr. Josef Unger, CSc., PřF MU Brno
 7. Počátky a rozvoj středověkých měst
  PhDr. Rudolf Procházka, CSc., ARCHAIA Brno
 8. České hrady
  PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., AÚ AV ČR Praha

Dílčí změna programu vyhrazena.

ZPĚT na začátek strany
Kdy a kde
Konec strany
Konec strany
Program semináře.

Organizátoři semináře zvou na tuto akci všechny zájemce z řad odborníků i široké veřejnosti.

Nadační fond sv. Hypolita při KHi PdF MU

ZPĚT na začátek strany
Program semináře
Těšíme se nashledanou!
NOVINKY [ Konstantin a Metoděj v rotundě | Svatopluk a Bořivoj – příbuzní | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě | Znojemsko 1.9.1998 | Znojemsko 11.8.1998 | Znojemsko 21.7.1998 | Znojemské listy 12.3.1998 ]
ani_nova.gif (2304 bytes)Další připravované akce viz tlačítko AKCE.
[ AKCE – přehled | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu