ani_nova.gif (2304 bytes)VELKÁ MORAVA
mezi východem a západem
Program mezinárodní vědecké konference
28. 9. – 1. 10. 1999 Uherské Hradiště - Staré Město

Pořadatelé konference
Konec strany
Konference 28.9. – 1.10. 1999.
[ AKCE – přehled | Konference VELKÄ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÁ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě ]

lo_magmo.gif (4510 bytes)

Moravské zemské muzeum Brno,
Slovácké muzeum Uherské Hradiště,
Archeologický ústav AV ČR Brno,
Masarykova univerzita Brno,
Okresní úřad Uherské Hradiště
a města Uherské Hradiště -
Staré Město a Kunovice

uspořádali

mezinárodní vědeckou konferenci

 

ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Název konference
Konec strany
Pořadatelé konference.
lo_konfe.gif (3294 bytes)


VELKÁ MORAVA
mezi východem a západem

pod záštitou Kanceláře prezidenta České republiky
u příležitosti 50. výročí objevu první zděné stavby z doby Velké Moravy
kostela ve Starém Městě Na Valách

 

ZPĚT na začátek strany
Pořadatelé konference
Kdy a kde
Konec strany
Název konference.

která se konala

28. září – 1. října 1999

v Galerii Slováckého muzea,
Uherské Hradiště – Staré Město.


ZPĚT na začátek strany
Název konference
Témata konference
Konec strany
Kdy a kde.

TÉMATA VĚDECKÉ KONFERENCE:

1| Architektura Velké Moravy – kořeny a působení
2| Christianizace a její odraz v kultuře Velké Moravy
3| Nové objevy evropské archeologie ve vztahu k Velké Moravě
4| Velká Morava a její postavení v raně středověké Evropě
5| K chronologickým otázkám raného středověku (6.-10. století)


ZPĚT na začátek strany
Kdy a kde
Program 1. dne
Konec strany
Témata konference.

PROGRAM:

Úterý 28. září

11,00-11,45 Slavnostní zahájení a zdravice hostů
11,45-12,00 PhDr. Luděk GALUŠKA, CSc.,
Úvodní vstup do problematiky
12,00-14,00 OBĚD
14,00-16,30 Zahájení konference a úvodní referáty
VAVŘÍNEK Vladimír,
Velká Morava mezi východem a západem
ŠTEFANOVIČOVÁ Tatiana,
Architektúra Veľkej Moravy v európskom kontexte
MARSINA Richard,
Církevná organizácia na Veľkej Morave
GALUŠKA Luděk,
Staroměstsko-uherskohradišťská aglomerace

ZPĚT na začátek strany
Témata konference
Program 2. dne konference
Konec strany
Program 1. dne.
Úterý 28. 9. 1999

Středa 29. září

9,00-12,00 STAŇA Čeněk,
Slovanská Velká Morava integrální součást raně středověké Evropy
KUČERA Matúš,
Dualismus Veľkej Moravy
HAVLÍK Lubomír,
Universum Christianum Romanum im Frühmittelalter
MĚŘÍNSKÝ Zdeněk,
Centra Velké Moravy
POJSL Miroslav,
Proměny Veligradu ve Staré Město
HENNING Joachim,
Byzantischer, bulgarischer und mährischer Befestigungsbau im frühen Mittelalter. Verglaichende Betrachtungen aufgrund neuer Ausgrabungsergenisse in Pliska
12,00-14,00 OBĚD
14,00-19,00 MACHÁČEK Jiří,
Pohansko u Břeclavi – významné centrum Velké Moravy
POLESKI Jacek,
Frühmittelalteliche hölzerne Wohn- und Wehrarchitektur in Kleinpolen
HANULIAK Milan,
Sakrálny objekt zo Skalky nad Váhom
KAVÁNOVÁ Blanka,
12. kostel v Mikulčicích
KLÍMA Bohuslav,
Velkomoravská církevní architektura na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě
FROLÍK Jan,
Nejstarší církevní architektura na Pražském hradě – současný stav poznání
BIALEKOVÁ Darina,
Nálezy a vplyvy inzulárneho umenia v slovanskom a avarskom milieu
KOUŘIL Pavel,
K chronologickému postavení ostruh s rameny zakončenými pravoúhlým rámečkem s pevnou přezkou
TURČAN Vladimír,
Sklenené gombíky ako súčasť odevu

ZPĚT na začátek strany
Program 1. dne konference
Program 3. dne konference
Konec strany
Program 2. dne.
Středa 29. 9. 1999

Čtvrtek 30. září

9,00-12,00 ŠOLLE Miloš,
Čechy v době velkomoravské
LUTOVSKÝ Michal,
Mezi Bavorskem a Velkou Moravou – jižní Čechy v 9. století
PROFANTOVÁ Naďa,
K průniku prvků franského životního stylu do Čech 9. století
JAWORSKI Krzystof,
Kultura wielkomorawska a poludniowa cześć Dolnego Ślaska
SEDOV Valentin,
O migracii slavjan Srednego Podunavja v Vostočnuju Evropu
LECIEJEWICZ Lech,
Venetian great trade station of Torcello in the light of archeology
12,00-14,00 OBĚD
14,00-17,30 POLÁČEK Lumír,
Zu den naturräumlichen Bedingungen des grossmährischen Machtzentrums
DVORSKÁ J. – POLÁČEK L.,
Zum Stand der dendrochronologischen Datierung im nördlichen Mitteldonaugebiet
VONDRÁKOVÁ Mária,
Antropológia veľkomoravského pohrebiska v Dubovanoch okr. Piešťany (Slovensko)
STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ Danica,
Vybrané nálezy z pohrebiska v Borovciach z pohľadu začiatkov kostrového pochovávania veľkomoravských Slovanov
FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ D.,
Výzkum na Otakarově ulici v Uherském Hradišti – některé otázky vývoje velkomoravského hradiska
BOHÁČOVÁ Ivana,
Archeologický areál III. nádvoří Pražského hradu a jeho význam v kontextu studia chronologie středních Čech raného středověku

ZPĚT na začátek strany
Program 2. dne konference
Program 4. dne konference
Konec strany
Program 3. dne.
Čtvrtek 30. 9. 1999

Pátek 1. října

9,00-12,00 FELGENHAUER Sabine,
Die Burg auf der Flurland und die Adelsburg Raabs – archeologische Forschungen zum ausgehenden Frühmittelalter
HAMMER I. – MISAR M.,
Frühmittelalteriche Wandmalereifragmente des Regnum Moravorum. Bericht zu technologischen Untersuchungen
ANGELOVA Stefka,
Zwei Gräberfeldern aus Südwestbulgarien (Chronologische Probleme)
KOČÍ Adrian,
Kultura Komani – Kruja v Albánii
FYLYPČUK Mychajlo,
Starožitnosti raného středověku (8. – 10. stol.) Ukrajinskoho Prykarpattja ve vztahu k Velké Moravě
12,00-14,00 OBĚD
od 14,00 BEDNÁR Peter,
Sídlisková štruktúra Nitry v 9. storočí
BLÁHA Josef,
Archeologické poznatky k vývoji a významu Olomouce v 9. – 10. století
SNÁŠIL Robert,
Gradj Morava a capella Morauorum
  UKONČENÍ KONFERENCE

 

ZPĚT na začátek strany
Program 3. dne konference
Zase příště ...
Konec strany
Program 4. dne.
Pátek 1. 10. 1999

Z nejzajímavějších příspěvků vám přineseme stručný výtah.

 

ZPĚT na začátek strany
Program 4. dne konference
Zase příště!
[ AKCE – přehled | Konference VELKÄ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÁ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu