Odborná konference ve Znojmě
25. a 26. června 2003
Město Znojmo, odbor školství a kultury, pořádá odbornou konferenci pod záštitou starosty Města Znojma Ing. Pavla Balíka, za spolupráce Jihomoravského muzea ve Znojmě a Klubu přátel Znojemské rotundy Brno, s tématikou:
Malby v NKP rotunda sv. Kateřiny
a výsledky současného výzkumu


Název vědecké konference
Konec strany
Vzniká nová tradice.


ZNOJEMSKÁ ROTUNDA
zn_rot04.jpg (2956 bytes)
h26vratn.jpg (3983 bytes)
odborná konference Znojmo 25. a 26.6.2003
ZPĚT na začátek strany
ZPĚT na začátek strany
Tématické okruhy
Konec strany
Název odborné konference.

Popis vyobrazení:
Znojemská rotunda, jízdní družina, oráčská scéna, postava 6. knížete za oráčskou scénou, tři postavy z oráčské scény a detail rukou dvojice vpravo, donátor s kostelem v rukou, první český král Vratislav I. (kníže Vratislav II.).


Tématické okruhy
  1. Moderní metody výzkumu nástěnných maleb a přemaleb nedestruktivními metodami. Výsledky srovnávacích analýz.
  2. Možnosti současné vědy pro záchranu nástěnných maleb a perspektivy stavebně historického průzkumu.
  3. Stav a současný přehled hypotéz výkladu maleb v NKP rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě z hlediska historického zkoumání. Překonané hypotézy.
  4. Výsledky doplňkových archeologických průzkumů na skalní ostrožně znojemského hradu z doby při budování jižní přístupové cesty k rotundě ve vztahu k datování osídlení hradní ostrožny.
ZPĚT na začátek strany
Název konference
Program odborné konference
Konec strany
Tématické okruhy.
Program odborné konference

[ Středa 25. června 2003 14,00-17,00 ]
[ Čtvrtek 26. června 2003 8,00-12,00 13,00-16,00 ]

ZPĚT na začátek strany
Tématické okruhy
Program konference - středa odpoledne
Konec strany
Program konference.
Středa 25. 6. 2003 – Císařský sál znojemského hradu
pro omezený počet míst (50) určeno pouze pro pozvané
Středa 25. 6. 2003
odpoledne 13,00-17,00
13.00 oficiální zahájení konference –
starosta Města Znojma Ing. Pavel Balík
13.30 14.00 prohlídka rotundy
14.00 14.30 PhDr. Zuzana Všetečková
14.30 15.00 doc. Dr. Manfréd Koller
15.00 15.30 PhDr. Kateřina Dvořáková
15.30 16.00 restaurátor ak. mal. František Sysel
16.00 16.30 doc. PhDr. Jan Bažant, CSc.
16.30 17.00 doc. Ing. Milan Vlček, CSc. 
a Ing. Jitka Dobrovolná
ZPĚT na začátek strany
Program konference
Program konference - čtvrtek dopoledne
Konec strany
 
Čtvrtek 26. 6. 2003 – Městské divadlo ve Znojmě
300 míst, určeno pro širokou veřejnost
Čtvrtek 26. 6. 2003
dopoledne 8,00-12,00
8.00 8.30 Dr. Aleš Novotný
8.30 9.00 JUDr. Jiří Bílý
9.00 9.30 prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
9.30 10.00 PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
10.00 10.10 doc. PhDr. Josef Unger, CSc.
10.10 10.30 p  ř  e  s  t  á  v  k  a
10.30 11.00 prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
11.00 11.30 Ing. Jan Klobušický
11.30 12.00 PhDr. Ingrid Gajdošová
ZPĚT na začátek strany
Program konference - středa odpoledne
Program konference - čtvrtek odpoledne
Konec strany
 
12.00 13.00 o  b  ě  d
Čtvrtek 26. 6. 2003
odpoledne 12,00-16,00
13.00 13.30 Libor Slovák
13.30 13.50 doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
13.50 14.15 Ing. Jaroslav Pazour
14.15 14.40 Petr Šimík
14.40 15.05 Ing. Mirko Kadeřávek
15.05 15.30 Ing. Jiří Kachlík, CSc.
15.30 16.00 d  i  s  k  u  s  e
ZPĚT na začátek strany
Program konference - čtvrtek dopoledne
Názvy příspěvků účastníků (1)
Konec strany
 
Legenda: Přednášející se nedostavil(a) nebo se omluvil(a).
Názvy příspěvků účastníků konference

• doc. PhDr. Jan Bažant, CSc.: Nové poznatky o znojemské malbě.
• JUDr. Jiří Bílý: Znojemská rotunda a Znojmo ve správní struktuře mojmírovského a přemyslovského státu.
• PhDr. Kateřina Dvořáková: Metody nedestruktivního průzkumu maleb.
• PhDr. Ingrid Gajdošová: Nález a reštaurovanie stredovekých figurálných nástenných malieb v Trenčianských Biskupiciach.
• Ing. Mirko Kadeřávek: Znojemská rotunda z pohledu situačního začlenění do městské lokality.
• Ing. Jiří Kachlík, CSc.: Může christologický pás maleb napomoci datování dynastického cyklu maleb v rotundě?

ZPĚT na začátek strany
Program konference - čtvrtek odpoledne
Názvy příspěvků účastníků (2)
Konec strany
Názvy příspěvků (1) jednotlivých autorů:
Ba – Ka
• doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.: Nové poznatky o opevnění a osídlení znojemské hradní ostrožny v dosahu rotundy sv. Kateřiny.
• Ing. Jan Klobušický: Kult sv. Kateřiny Alexandrijské a jeho šíření.
• doc. Dr. Manfréd Koller: Konstrukce a signatura v románské nástěnné malbě (nástěnném malířství) střední Evropy.
• PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.: Archeologický výzkum v bývalém Minoritském klášteře.
• Dr. Aleš Novotný: Znojemská malba jako rébus.
• Ing. Jaroslav Pazour: Postava donátorky z hlediska symboliky byzantského umění a další návaznosti.
• prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.: Význam znojemského hradního návrší v době předslovanské.
• prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.: Najstaršie rotundy na Slovensku a ich funkcia.
ZPĚT na začátek strany
Názvy příspěvků účastníků (1)
Názvy příspěvků účastníků (3)
Konec strany
Názvy příspěvků (2) jednotlivých autorů:
Kl – Ru

 

• Libor Slovák: Pokus o interpretaci některých symbolů maleb.
• restaurátor ak. mal. František Sysel: Věrohodnost dnešní podoby maleb.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě.
• doc. PhDr. Josef Unger, CSc.: Hroby ve zdi. K problematice pohřbu arcibiskupa Metoděje.
• doc. Ing. Milan Vlček, CSc. a Ing. Jitka Dobrovolná: Podrobný termovizní průzkum Znojemské rotundy.
• PhDr. Zuzana Všetečková: Jsou starší hypotézy skutečně překonané?
ZPĚT na začátek strany
Názvy příspěvků účastníků (2)
Nashledanou ve Znojmě
Konec strany
Názvy příspěvků (3) jednotlivých autorů:
Sl – Vš

 

Legenda: Autor(ka) příspěvku ani po písemné urgenci podklady pro Sborník do 31.1.2004 nedodal(a).

Ve Znojmě nashledanou.

KLUB PŘÁTEL ZNOJEMSKÉ ROTUNDY
Brno

ZPĚT na začátek strany
Názvy příspěvků účastníků (3)

Těšíme se nashledanou!

Ohlasy na konferenciSborník z konference

O konferenci napsali ...
[ AKCE – přehled | Výstava Východní křesťanství v Brně | Ohlasy na konferenci ve Znojmě | Konference Znojemská rotunda 2003 | Mikulčice 21.6.2003 | Památník VELKÉ MORAVY | Přednáška MALBY ve Znojemské rotundě 2001 | Vznikne nová tradice? | Seminář NAŠE ZEMĚ v 10.-13. století | Konference VELKÁ MORAVA mezi V a Z | Seminář STAROSLOVANSKÄ MORAVA | Seminář MALBY ve Znojemské rotundě 1999 ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu