ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

4. pás maleb – panovníci v plášti
Obr. 1. První 3 panovníci v plášti
Konec strany
MALBY (11) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Čtvrtý pás maleb.
Panovníci v plášti.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

ČTVRTÝ PÁS MALEB: Panovníci v plášti

181920.jpg (16753 bytes)
Obr. 1. Panovníci v plášti [18, 19, 20].
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
4. pás maleb
Konec strany
Obr. 1.
První tři panovníci v plášti [18, 19, 20] ve 4. pásu maleb. První dva mají praporec vlající vzhůru, první [18] pouze s dvojitým zakončením. Třetí [20] drží v levé ruce obrácený štít.

19suknic.jpg (7877 bytes)Panovnická genealogie pokračuje ve čtvrtém pásu maleb v ose lodi nad apsidou deseti panovníky v plášti [18–27]. Také těchto 10 postav je opatřeno štíty a kopími s praporci. Druhá postava v plášti [19] má ozdobnou spodní část tuniky (tečkování, viz obr. vlevo), (srovnej s tunikou krále Vratislava [26] na obr. 16). Na tomto detailním snímku si můžeme také ukázat, že na rozdíl od 3. pásu maleb, kde tunika sahá postavám těsně pod kolena a plášť až do půl lýtek, ve 4. pásu sahají do půli lýtek – přibližně stejné délky – tunika i plášť.
Třetí postava v plášti [20] s obdélníkovou sponou má v levé ruce otočený štít (obr. 1) podobně, jak jsme si již ukázali u pátého panovníka bez pláště [13] na předchozí straně (v 10. části – obr. 2). Dalších detailů si všimneme ještě také u portrétů jednotlivých knížat – viz obr. 5 až 15.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. První tři panovníci v plášti
Obr. 2. Další tři panovníci v plášti
Konec strany
4. pás maleb.
10 panovníků v plášti.
Poznámka: čísla v hranatých závorkách označují pro snadnější orientaci pořadí jednotlivých knížecích postav. Ve třetím pásu maleb, za tzv. Přemyslovskou scénou, 8 postav v plášti [01-08], které pokračují ve čtvrtém pásu devíti postavami bez pláště [09-17] a deseti postavami v plášti [18-27]. Postava s pořadovým číslem [26] je jedinou postavou, na jejímž určení se shodují zatím všechny hypotézy – král Vratislav I. Čísla v hranatých závorkách.

212223.jpg (14988 bytes)
Obr. 2. Panovníci v plášti [21, 22, 23].
ZPĚT na začátek strany
4. pás maleb
Obr. 3. Předposlední 2 panovníci v plášti
Konec strany
Obr. 2.
Další tři panovníci v plášti [21, 22, 23] ve 4. pásu maleb. Druhý a třetí panovník [22, 23] nás ukazováčkem ruky, kterou drží kopí, upozorňují na své praporce, které se překrývají. Třetí panovník [23] má praporec pouze s dvojitým zakončením.

2425.jpg (11987 bytes)
Obr. 3. Panovníci v plášti [24, 25].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2. Další tři panovníci v plášti
Obr. 4. Poslední 2 panovníci v plášti
Konec strany
Obr. 3.
Předposlední dva panovníci v plášti [24, 25] ve 4. pásu maleb. Oba panovníci mají ruce, kterými přidržují štít, skryty pod pláštěm.

2627.jpg (11970 bytes)
Obr. 4. Panovníci v plášti [26, 27].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3. Předposlední 2 panovníci v plášti
Obr. 5 až 7. Portréty panovníků v plášti
Konec strany
Obr. 4.
Poslední dva panovníci v plášti [26, 27] ve 4. pásu maleb. Vlevo král Vratislav I. s korunou a žezlem.
Postavou vpravo [27] genealogie panovníků končí – praporec na kopí směřuje k postavě a dolů. Tento prvek u jiného panovníka nenajdete.

h18bret.jpg (2993 bytes) h19spyt.jpg (2992 bytes) h20vrat.jpg (2952 bytes)
Obr. 5. Hlava [18]. Obr. 6. Hlava [19]. Obr. 7. Hlava [20].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4. Poslední 2 panovníci v plášti
Obr. 8 až 10. Portréty panovníků v plášti
Konec strany
Obr. 5 až 7.
Portréty panovníků v plášti [18, 19, 20]: u portrétů na obr. 6 a 7 se jeví na hlavách knížat jakási pokrývka. Podrobnosti viz IKONOGRAFIE

h21konr.jpg (2957 bytes) h22bret.jpg (2991 bytes) h23bori.jpg (2965 bytes)
Obr. 8. Hlava [21]. Obr. 9. Hlava [22]. Obr. 10. Hlava [23].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 5 až 7. Portréty panovníků v plášti
Obr. 11 až 14. Portréty panovníků v plášti
Konec strany
Obr. 8 až 10.
Portréty panovníků v plášti [21, 22, 23]. 
Ke knížeti na obr. 10 [23] najdete další informace u obr. 15.

h24svat.jpg (2977 bytes) h25vlad.jpg (2989 bytes) h26vrat.jpg (2986 bytes) h27sobe.jpg (2962 bytes)
Obr. 11. Hlava [24]. Obr. 12. Hlava [25]. Obr. 13. Hlava [26]. Obr. 14. Hlava [27].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 8 až 10. Portréty panovníků v plášti
Obr. 15. Ozdobný lem pláště
Konec strany
Obr. 11 až 14.
Portréty panovníků v plášti [24, 25, 26, 27]: podobně jako u portrétů na obr. 6 a 7 se jeví na hlavě knížete na obr. 12 podobná pokrývka. Podrobnosti viz IKONOGRAFIE. Na obr. 13 král Vratislav I.

23lem_pl.jpg (4939 bytes)
Obr. 15. Polopostava [23].
lem23.jpg (1493 bytes)
ZPĚT na začátek strany
Obr. 11 až 14. Portréty panovníků z obr. 8 a 9.
Obr. 16. Král Vratislav I.
Konec strany
Obr. 15.
Poprsí šestého panovníka v plášti [23] s vybrazením detailu lemu plášťě (pod popiskou k obr.). Srovnej s lemy plášťů dalších postav ve 3. pásu maleb.
Neobvyklá je poloha jeho levé ruky, jakoby vykloubená či pozvednutá v obranném gestu proti útoku následujícího panovníka.

26vrat2n.jpg (13995 bytes)
Obr. 16. Král Vratislav I. [26].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 15. Šestý panovník v plášti [23].
Pokračování ...
Konec strany
Obr. 16.
Kníže Vratislav II. zde s korunou a žezlem jako první český král Vratislav I. [26]. Zajímavý detail je vzor na jeho tunice (tečkování) od shora až dolů. Srovnej s detailem tuniky panovníka [19].

Popis maleb s ukázkami pokračuje 12. částí:

Klenba lodi

ZPĚT na začátek strany
Obr. 16. Král Vratislav I.
Pokračování ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu