ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

3. pás maleb – Trappovy akvarely
Obr. 1
Konec strany
MALBY (4) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Třetí pás maleb – Trappovy akvarely.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

TŘETÍ PÁS MALEB: Trappovy akvarely

trap_psc.jpg (14721 bytes)
Obr. 1. Tzv. přemyslovská scéna dle akvarelu Mořice Trappa.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Obr. 2
Konec strany
Obr. 1.
Tzv. přemyslovská scéna rozdělená oknem na dvě části dle akvarelu Mořice Trappa. K této scéně patří ještě vpravo stojící strom se zavěšenou mošnou a střevíci a první postava za dalším oknem držící v rukou diadém se dvěma stuhami (viz obr. 2).

trap0102.jpg (13775 bytes)
Obr. 2. Pokračování tzv. přemyslovské scény a první dvě postavy genealogie.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1
Obr. 3
Konec strany
Obr. 2.
Pokračování tzv. přemyslovské scény a první dvě postavy posloupnosti panovníků (v plášti se štítem a kopím s praporcem). Dle akvarelu Mořice Trappa. Dále posloupnost pokračuje za třetím oknem a stromem dalšími šesti postavami (viz obr. 3).

trap0308.jpg (11977 bytes)
Obr. 3. Pokračování genealogie jak ji zachytil na svém akvarelu Mořic Trapp.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2
Obr. 4
Konec strany
Obr. 3.
Pokračování posloupnosti, jak ji na svém akvarelu zachytil Mořic Trapp. Ze šesti postav panovníků viděl a zobrazil jen tři. Dále následuje vítězný oblouk nad vchodem do apsidy (viz obr. 4).

trap_don.jpg (15810 bytes)
Obr. 4. Oblak s Božíma rukama a „donátoři“ (?) dle akvarelu Mořice Trappa.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3
3. pás maleb
Konec strany
Obr. 4.
Uprostřed nad obloukem apsidy oblak s Božíma rukama. Vlevo postava v bordurovaném plášti držící v rukou model kostela s věží. Vpravo postava v dlouhém splývavém rouchu až na zem ve stejném typu pláště držící v rukou kalich.

Ve třetím pásu maleb vpravo od apsidy malby pokračují tzv. Přemyslovskou scénou (obr. 1). Za ní následuje prvních 8 panovníků genealogie [01–08] (obr. 2 a 3). Všichni jsou oděni v krátký šat a plášť sepjatý na ramenou sponou antického tvaru. Jako panovnické odznaky drží v rukou štít a kopí s praporcem. Tento pás v místě vchodu do apsidy přechází do triumfálního oblouku, na levé straně s dominantou knížete v plášti s bordurou držícího v levé ruce model budovy s věží, na pravé straně s kněžnou v dlouhém bílém rouchu se stejným pláštěm držící v rukou kalich (obr. 4). V úrovni tohoto pásu maleb jsou v lodi prolomena tři okna. Na akvarelech jsou první dvě zazděná, poslední třetí rozšířeno směrem vlevo na úkor postavy 2. panovníka v plášti. My se nyní budeme věnovat jednotlivým částem detailněji.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4
Pokračování ...
Konec strany
3. pás maleb.
Přemyslovská scéna, 8 knížat v plášti se štítem a kopím s praporcem, fundátoři.

Popis maleb s ukázkami pokračuje 5. částí:

Třetí pás – tzv. přemyslovská scéna

ZPĚT na začátek strany
3. pás maleb
Pokračování ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu