ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

2. pás maleb
Obr. 1. Druhý pás maleb v apsidě: 10 apoštolů
Konec strany
MALBY (2) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Druhý pás maleb.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

DRUHÝ PÁS MALEB

apsida2p.jpg (13738 bytes)
Obr. 1. Dvanáct apoštolů ve druhém pásu maleb v apsidě.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Druhý pás maleb v apsidě
Konec strany
Obr. 1.
2. pás maleb – apsida.
12 apoštolů.

Nad drapérií se v druhém pásu maleb (v apsidě) nachází 12 apoštolů pod arkádami podepřenými sloupy. Pod prostřední arkádou je prolomeno okno apsidy. V současné době jsou rozeznatelné postavy 7 a 8, ostatní se zachovaly jen torzálně a není možné z těchto zbytků získat představu o celé postavě.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. Deset apoštolů
Druhý pás maleb v hlavní lodi
Konec strany
2. pás maleb.
Apsida:
12 apoštolů.

V lodi přechází tento pás do dějového pásma ze života Panny Marie. Oslavuje však pouze její radosti. Tento mariánský cyklus může mít pouze jediné vysvětlení, a to je vztah k původnímu zasvěcení kostela. Cyklus zahajuje obraz Zvěstování P. M., pokračuje Navštívením P. M., Narozením J. K. se Zvěstováním pastýřům, Klaněním tří králů, Vražděním neviňátek a končí pravděpodobně Útěkem do Egypta. Některé scény jsou od sebe odděleny věžicemi s cimbuřím. K posledním dvěma scénám obrazový materiál chybí.
ZPĚT na začátek strany
Druhý pás maleb v apsidě
Obr. 2 a 3. Zvěstování a Navštívení P. M.
Konec strany
2. pás maleb.
Loď:
Mariánský cyklus.

mc1zvest.jpg (7871 bytes) mc2navst.jpg (6244 bytes)
Obr. 2. Zvěstování P. M. Obr. 3. Navštívení P. M.
ZPĚT na začátek strany
Druhý pás maleb v hlavní lodi
Obr. 4. Narození J. K.
Konec strany
Obr. 2 a 3.
Zvěstování P. M. (anděl pod levým obloukem nezřetelný, proto vynechán) a Navštívení P. M. oddělené věžicí.

Narození Ježíše Krista
Obr. 4. Narození Ježíše Krista.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2 a 3. Zvěstování a Navštívení P. M.
Obr. 5. Narození J. K. – detail
Konec strany
Obr. 4.
Narození Ježíše Krista.

Narození Ježíše Krista – detail
Obr. 5. Narození Ježíše Krista – detail.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4. Narození J. K.
Obr. 6. Zvěstování pastýřům
Konec strany
Obr. 5.
Narození Ježíše Krista – detail.

mc4pasty.jpg (17322 bytes)
Obr. 6. Zvěstování pastýřům, strom s ovcemi a kozami.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 5. Narození J. K. – detail
Obr. 7. Klanění tří králů
Konec strany
Obr. 6.
Zvěstování pastýřům (součást scény Narození J. K.).

mc5trikc.jpg (9931 bytes) mc6pmari.jpg (7425 bytes)
Obr. 7a. Tři králové. Obr. 7b. P. M. a J. K.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 6. Zvěstování pastýřům
Pokračování ...
Konec strany
Obr. 7.
Klanění tří králů.

Popis maleb s ukázkami pokračuje 3. částí:

Klenba apsidy a vítězný oblouk

ZPĚT na začátek strany
Obr. 7. Klanění tří králů
Pokračování.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část • 9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu