ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

Tzv. přemyslovská scéna
Obr. 1. Jezdecká scéna
Konec strany
MALBY (5) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Třetí pás maleb:
Tzv. přemyslovská scéna
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

TŘETÍ PÁS MALEB: Tzv. přemyslovská scéna

ps_pos2n.jpg (9963 bytes)
Obr. 1. První část: jezdecká scéna.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
3. pás maleb. Jezdecká scéna.
Konec strany
Obr. 1.
Jezdecká družina. První část tzv. přemyslovské scény.

ps_lem1p.jpg (5971 bytes)Ve třetím pásu vpravo od apsidy malby pokračují tzv. přemyslovskou scénou, která je rozdělena dvěma okny na celkem tři části. My se nyní budeme věnovat jednotlivým částem detailněji. První část – jezdeckou scénu (obr. 1). tvoří skupina tří jezdců v zákrytu za sebou s dalším jezdcem na bělouši v čele (viz obr. vlevo). První z trojice jezdců ukazuje pravou rukou na jezdce v čele skupiny (obr. 2), poslední z trojice se obrací zpět a ukazuje na postavu za sebou – stojící po pravé straně vstupu do apsidy s kalichem v ruce (viz 3. pás – fundátoři). Za povšimnutí stojí také ozdobný lem pláště jezdce v čele skupiny (obr. vlevo, viz také obr. 3 a 5), se kterým se v malbách ještě několikrát setkáme. Vpravo od vedoucího jezdce je v lodi prolomeno 1. okno s orientací přibližně JJV a za tímto oknem následuje oráčská scéna (obr. 4), na kterou nás vedoucí jízdní družiny upozorňuje gestem pravé ruky.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. Jezdecká scéna.
Obr. 2 a 3. Detaily z obr. 1.
Konec strany
3. pás maleb.
Jezdecká
družina.
Detail vedoucího jezdce družiny pořízený při UV světle restaurátorem F. Syslem.

3 jezdci Detail lemu pláště
Obr. 2. Družina jezdců. Obr. 3. Vedoucí družiny.
ZPĚT na začátek strany
3. pás maleb. Jezdecká scéna.
Obr. 4 a 5. Detaily z obr. 1.
Konec strany
Obr. 2 a 3.
Detaily z obr. 1: družina jezdců v zákrytu za sebou, lem pláště a postroj bělouše vedoucího jízdní družiny.

ps_posh3.jpg (4983 bytes) ps_posh1.jpg (2992 bytes)
Obr. 4. Družina jezdců. Obr. 5. Vedoucí.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2 a 3. Detaily z obr. 1.
Obr. 6. Oráčská scéna.
Konec strany
Obr. 4 a 5.
Portréty členů jezdecké družiny: detaily z obr. 1 – označíme si je zleva doprava postupně písmeny B, C a D; vedoucího jízdní družiny písmenem A.

ps_orb2n.jpg (13885 bytes)
Obr. 6. Druhá část: oráčská scéna.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4 a 5. Detaily z obr. 1.
3. pás maleb. Oráčská scéna.
Konec strany
Obr. 6.
Oráčská scéna. Druhá část tzv. přemyslovské scény.

ps_lem2o.jpg (5959 bytes)Oráčskou scénu tvoří tři postavy u pluhu s býčím spřežením. Zleva i zprava je oddělena dvěma „stromy života“, na pravém z nich jsou zavěšeny střevíce a brašna. Prostřední postava skupiny převyšuje o hlavu své sousedy. Jedná se zřejmě o ústřední postavu celé scény – oráče (viz obr. 7 níže). Zde si opět můžeme všimnout (obr. vlevo) ozdobného lemu jeho pláště, který jsme již viděli na detailu vedoucího jezdce družiny. Pozoruhodná je i struktura pláště této postavy, která v UV světle zřetelně vystoupila (viz také obr. 13 a 14) a která se na UV snímcích plášťů se stejně zdobeným lemem u jiných postav neprojevila.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 6. Oráčská scéna.
Obr. 7. Výřez z oráčské scény.
Konec strany
3. pás maleb.
Oráčská
scéna.
Detail ústřední postavy oráčské scény pořízený při UV světle restaurátorem F. Syslem.
Obr. 7. Detail z oráčské scény na obr. 6.
ZPĚT na začátek strany
3. pás maleb. Oráčská scéna.
Obr. 8. Poslední část oráčské scény.
Konec strany
Obr. 7.
Detail z oráčské scény na obr. 6 v UV světle před odstraněním přemaleb (1949).
Povšimněte si rozdílné výšky postav a odlišného límečku spodního šatu krajních postav.
Dvě postavy vpravo mají dohromady pouze tři ruce. Po odstranění přemaleb při pozdější restauraci maleb se v UV světle objevila i čtvrtá ruka dosud skrytá v lemu pláště – viz obr. 13 a 14.

0102u_li.jpg (5972 bytes)
Obr. 8a. Třetí část „PS“.
Za stromem vpravo je v lodi prolomeno 2. okno s orientací přibližně JZ. Významově k oráčské scéně náleží i za oknem stojící postava (obr. vlevo) držící v rukou stuhu (resp. diadém se stuhami) (obr. vpravo). Podle výšky lze usuzovat, že se jedná o postavu stejné důležitosti a významu, jako je ústřední postava za pluhem.
ps_diade.jpg (4977 bytes)
Obr. 8b. Detail stuhy.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 7. Výřez z oráčské scény.
Obr. 9 až 12. Portréty účastníků oráčské scény.
Konec strany
Obr. 8.
8a)
Postava se stuhou. Třetí a závěrečná část tzv. Přemyslovské scény.
8b) Detail stuhy z předchozího obr. 8a.
Snímek pořízen při UV světle (foto F. Sysel).

ps_orbh1.jpg (2988 bytes) ps_orbh2.jpg (2980 bytes) ps_orbh3.jpg (2992 bytes) ps_orbh4.jpg (2970 bytes)
Obr. 9. Levá fig. Obr. 10. Ústřed. fig. Obr. 11. Pravá fig. Obr. 12. Krajní fig.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 8. Postava se stuhou.
Obr. 13 a 14. Motiv z oráčské scény při normálním a UV světle.
Konec strany
Obr. 9 až 12.
Portréty účastníků oráčské scény: detaily z obr. 6 a 8. Podle oblečení i tváří lze usuzovat, že by se mohlo jednat o již známé aktéry jezdecké scény, ovšem v poněkud pozměněném pořadí: D, A, C, B.

Foto při normálním světle Foto při UV světle
Obr. 13. Foto při norm. světle. Obr. 14. Foto při UV světle.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 9 až 12. Portréty účastníků oráčské scény.
Obr. 15 a 16. Iluminace byzantského mistra z 10. stol.
Konec strany
Obr. 13.
Motiv z oráčské scény. Snímek pořízený při normálním světle.
Obr. 14.
Tentýž motiv v UV světle. Z lemu pláště vystoupila ruka držící snad otevřenou knihu s textem. Foto: F. Sysel.
O tento snímek opřel svoji zajímavou hypotézu J. Zástěra.

byzprst1.jpg (11990 bytes) byzprst2.jpg (9823 bytes)
Obr. 15. Iluminace byzantského mistra. Obr. 16. Výřez z obr. 15.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 13 a 14. Motiv z oráčské scény.
Obr. 17. Detail z předchozího obrázku.
Konec strany
Obr. 15 a 16.
David mezi alegorickými postavami Moudrosti a Proroctví.
Byzantský mistr, 10. století, Vatikánský žaltář, pergamen 24×33, Vatikán, Musei Vaticani, biblioteca. Celek a výřez.
byzprst4.jpg (7748 bytes)Na detailu z předchozího obrázku můžeme spatřovat jistou paralelu k obr. 14. Způsob, jakým obě postavy drží knihu, je analogický – zespodu levou rukou.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 15 a 16. Iluminace byzantského mistra z 10. stol..
Pokračování ...
Konec strany
Obr. 17.
Detail z předchozího obrázku.

Popis maleb s ukázkami pokračuje 6. částí:

Třetí pás maleb – posloupnost panovníků

ZPĚT na začátek strany
Obr. 17. Detail z předchozího obrázku
Pokračování ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu