ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

Klenba lodi
Obr. 1. Kupole hlavní lodi rotundy
Konec strany
MALBY (12) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Klenba lodi.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

KLENBA LODI

kupole.jpg (19790 bytes)
Obr. 1. Pohled z apsidy do kupole lodi rotundy.
ZPĚT na začátek strany
Zpět na začátek strany
Obr. 2 a 3. Evangelisté Jan a Matouš
Konec strany
Obr. 1.
Kupole rotundy při pohledu z apsidy.
Uprostřed dole vidíme ve 4. pásu v podélné ose rotundy krále Vratislava I. [26] a vpravo od něj poslední postavu v plášti [27]. Nad další postavou [09] (první bez pláště) je v kupoli umístěn evangelista Jan. Nad jednotlivými panovníky se střídají žluté a červené půloblouky. Protože jich je lichý počet (19) dochází nad postavou [11] (zcela vpravo) ke spojení dvou žlutých půloblouků.
e_jang.jpg (14867 bytes) e_matoug.jpg (13901 bytes)
Obr. 2. Evangelista Jan. Obr. 3. Evangelista Matouš.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. Kupole hlavní lodi rotundy
Kupole
Konec strany
Obr. 2 a 3.
Evangelisté Jan a Matouš se svými symboly (orlem a andělem) nad hlavou mezi cherubíny s třemi páry křídel.
Nad čtvrtým pásem maleb vidíme v kopuli čtyři neobvykle koncipované evangelisty střídané čtveřicí cherubínů (na ohnivých kolech) s třemi páry křídel. Horním párem nadnášejí byzantsky dekorovaný kruh uprostřed s holubicí – symbolem Ducha sv. (obr. 4). Kosočtverečný vzor se čtyřlístkem, uplatněný v mezikruží kolem symbolu sv. Ducha, můžeme nalézt také na stříbrných pozlacených velkomoravských gombících z Mikulčic (viz 5. část hypotézy P. Šimíka). Toto srovnání ušlo zatím pozornosti odborníků. V mezikruží je proraženo 7 otvorů pravděpodobně do původní lucerny (obr. 1 a 4).
Z této části maleb je nejpozoruhodnější způsob zobrazení evangelisty Jana (obr. 2). L. Konečný k tomu poznamenává: „Původně byzantský typ inspirovaného evangelisty Jana ve zpětném subordinačním pohybu, s překříženýma rukama, nazad vytočenou hlavou ke svému symbolu a s dozadu vlající drapérií, byl v západoevropské knižní malbě rozvíjen už od doby karolínské, ...“.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2 a 3. Evangelisté Jan a Matouš
Obr. 4. Holubice – symbol sv. Ducha
Konec strany
Kopule.
4 evangelisté a 4 cherubíni, holubice – symbol Ducha sv.
Střed kupole
Obr. 4. Okulus se symbolem sv. Ducha.
ZPĚT na začátek strany
Kupole
Obr. 5. Rotunda v noci
Konec strany
Obr. 4.
Oculus polokulové klenby hlavní lodi se sedmi otvory a s holubicí – symbolem Ducha sv. uprostřed.
Rotunda v noci
Obr. 5. Znojemská rotunda v noci.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4. Okulus
Nashledanou v rotundě ...
Konec strany
Obr. 5.
Znojemská rotunda v noci. Prohlídka končí. Bude se zhasínat.
Tím naše třináctidílná exkurze po malbách ve Znojemské rotundě končí. Snad Vám tyto stránky pomohly utvořit si představu o výmalbě rotundy, v některých z Vás snad i touhu vysvětlit jejich význam a smysl. V každém případě ale všem, kteří v rotundě dosud nebyli, ale i těm, kteří ji kdysi navštívili se školním výletem, doporučujeme malby shlédnout na vlastní oči – nyní s inividuálním odborným výkladem z walkmanu, do kterého vám budou v podkresu zaznívat slavnostní a ušlechtilé tóny gregoriánského chorálu. Zážitek je to, neváhám říci, monumentální. Aktuální informace o otevírací době a možnostech rezervace vstupenek naleznete na stránkách Jihomoravského muzea ve Znojmě – viz stránka WWW. Další podrobnosti, jednotlivé hypotézy a názory badatelů najdete na stránce IKONOGRAFIE.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 5. Rotunda v noci
Nashledanou v rotundě ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu