ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

4. pás maleb a kupole – Trappovy akvarely
Obr. 1. Panovníci bez pláště - 1. část
Konec strany
MALBY (9) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Čtvrtý pás maleb a kupole –
Trappovy akvarely.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část •  9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

ČTVRTÝ PÁS MALEB A KUPOLE: Trappovy akvarely

trap0912.jpg (13666 bytes)
Obr. 1. Panovníci bez pláště dle akvarelu Mořice Trappa – 1. část.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Obr. 2.
Konec strany
Obr. 1.
Panovníci bez pláště – 1. část.

trap1317.jpg (14838 bytes)
Obr. 2. Panovníci bez pláště dle akvarelu Mořice Trappa – 2. část.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1.
4. pás maleb a kupole
Konec strany
Obr. 2.
Panovníci bez pláště – 2. část.

Posloupnost panovníků pokračuje ve čtvrtém pásu maleb v ose lodi proti apsidě devíti panovníky bez pláště [09–17], za nimi pak následuje deset panovníků v plášti [18–27]. Také těchto 19 postav je opatřeno štíty a kopími s praporci. Pátá postava bez pláště [13] má na hlavě přilbu (šišák, helmici), předposlední postava v plášti [26] je odlišena odznaky královskými: korunou a žezlem (další detaily viz také IKONOGRAFIE).
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2.
Obr. 3.
Konec strany
4. pás maleb.
9 knížat bez pláště, 10 knížat v plášti.
Kupole.
4 evangelisté, 4 cherubíni a holubice – symbol sv. Ducha.
Poznámka: čísla v hranatých závorkách označují pro snadnější orientaci pořadí jednotlivých knížecích postav. Ve třetím pásu maleb, za tzv. Přemyslovskou scénou, 8 postav v plášti [01-08], které pokračují ve čtvrtém pásu devíti postavami bez pláště [09-17] a deseti postavami v plášti [18-27]. Postava s pořadovým číslem [26] je jedinou postavou, na jejímž určení se shodují zatím všechny hypotézy – král Vratislav I. Čísla v hranatých závorkách.

trap1822.jpg (14746 bytes)
Obr. 3. Panovníci v plášti dle akvarelu Mořice Trappa – 1. část.
ZPĚT na začátek strany
4. pás maleb a kupole
Obr. 4.
Konec strany
Obr. 3.
Panovníci v plášti –
1. část.

trap2327.jpg (14967 bytes)
Obr. 4. Panovníci v plášti dle akvarelu Mořice Trappa – 2. část.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3.
Obr. 5.
Konec strany
Obr. 4.
Panovníci v plášti –
2. část.

trap_ku2.jpg (13898 bytes)
Obr. 5. 4 evangelisté a 4 cherubíni.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 4.
Pokračování ...
Konec strany
Obr. 5.
Kupole: 4 evangelisté a 4 cherubíni.

Popis maleb s ukázkami pokračuje 10. částí:

4. pás maleb – panovníci bez pláště

ZPĚT na začátek strany
Obr. 5.
Pokračování ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři
| 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště
| 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu