ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

1. pás maleb
Výjimečnost Znojemské rotundy
Konec strany
MALBY (1) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
První pás maleb.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři
| 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště
| 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

PRVNÍ PÁS MALEB

Největší význam rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě tkví v její malířské výzdobě. Od jiných obdobných evropských církevních stavebních památek se liší existencí církevních i světských motivů v jediné stavbě. V tom je její jedinečnost. Malby zobrazují především figurální motivy. V nich se zcela neobvykle a přitom nenásilně propojují křesťanské prvky s obrazy světských panovníků přemyslovské dynastie.
Vertikálně jsou malby děleny do jednotlivých pásů. V apsidě to jsou dva pásy a klenba, v lodi čtyři pásy a prostor uzavírá polokulová klenba.
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
Obr. 1. Drapérie v apsidě a hlavní lodi
Konec strany
Výjimečnost Znojemské rotundy.

Draperie v apsidě (vlevo) a v hlavní lodi
Obr. 1. Drapérie v apsidě a v hlavní lodi.
ZPĚT na začátek strany
Výjimečnost Znojemské rotundy
1. pás maleb
Konec strany
Obr. 1.
Drapérie v apsidě a v lodi.
Detail vzoru draperie v apsiděV prvním pásu lodi je vymalována jednobarevná textilní drapérie, střídavě červená a okrová, s výraznými záhyby, zavěšená na jednotlivých kruzích rozmístěných po celém obvodu lodi. Draperie je ukončena asi 60 cm nad úrovní podlahy (viz obr. 1 nahoře). Zřejmě respektovala kamennou lavici, jejíž základy byly nalezeny při archeologickém průzkumu rotundy v roce 1990 (B. Klíma: Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů).
V apsidě přechází do jiného typu drapérie s výrazným kosočtverečným vzorem (viz detail vlevo). Zde drapérie sahá až k podlaze.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. Drapérie v apsidě a hlavní lodi
Konsekrační kříž
Konec strany
1. pás maleb.
Drapérie.
V lodi na její západní stěně (proti apsidě) je při horním okraji drapérie umístěn malovaný konsekrační kříž (viz detail vlevo). Konsekrační křížPod ním nalezl F. Fišer roku 1949 v poslední den restaurátorských prací rytý nápis s letopočtem 1134. Podle jedné z verzí čtení nápis zaznamenal, že r. 1134 došlo při obnově svatyně P. Marie jejím druhým zakladatelem – knížetem Konrádem k jejímu zasvěcení sv. Kateřině. Tento nápis byl ke konsekračnímu kříži připojen s největší pravděpodobností později (nasvědčuje tomu charakter některých písmen), např. při nálezu zápisné paměti z oltářní autentiky (L. Konečný: Ikonografická problematika románské výmalby znojemské rotundy. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Sborník. Znojmo 1997, s. 68).
ZPĚT na začátek strany
1. pás maleb
Pokračování ...
Konec strany
Konsekrační kříž.
První pás s malovanou drapérií na západní stěně lodi proti apsidě.

Popis maleb s ukázkami pokračuje 2. částí:

Druhý pás maleb

ZPĚT na začátek strany
Konsekrační kříž
Pokračování.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část • 9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště
| 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu