ani_nova.gif (2304 bytes)MALBY
ve Znojemské rotundě
Stručný popis výmalby rotundy s ukázkami
Petr Šimík

Posloupnost panovníků
Obr. 1. Genealogie - 1. část
Konec strany
MALBY (6) –
stručný popis výmalby Znojemské rotundy s ukázkami.
Třetí pás maleb:
Posloupnost panovníků.
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – fundátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

TŘETÍ PÁS MALEB: Posloupnost panovníků

0102u.jpg (8928 bytes)
Obr. 1. Třetí pás maleb. 1. část genealogie [01, 02].
ZPĚT na začátek strany
Začátek strany
3. pás maleb. Genealogie 1.
Konec strany
Obr. 1.
Genealogie – 1. část. První dva panovníci [01, 02] v plášti se štítem a kopím s praporcem ve třetím pásu maleb.

h01_samu.jpg (6908 bytes)Ve třetím pásu vpravo za tzv. Přemyslovskou scénou malby pokračují genealogií panovníků. Je jich celkem osm. Všichni panovníci tohoto pásu jsou zahaleni do pláště sahajícího do půli lýtek, pod nímž mají tuniku těsně pod kolena. Každý drží jako atribut vlády kopí s praporcem a štít. Na obr. vlevo vidíme portrét prvního z nich [01]. M. Trapp (1863) u této postavy viděl jakousi pokrývku hlavy, kterou popisuje jako špatně viditelný druh vévodské koruny a zachytil ji na jednom ze svých akvarelů.
ZPĚT na začátek strany
Obr. 1. Genealogie - 1. část.
3. pás maleb. Genealogie 2.
Konec strany
3. pás maleb.
Genealogie 1.

Portrét prvního panovníka [01] v plášti se štítem a kopím s praporcem.
01houdek.jpg (8976 bytes)M. Trapp se k této figuře (viz obr. vlevo) a předchozí postavě se stuhou znovu vrátil v osmdesátých letech (19. stol.). Podobně V. Houdek v roce 1899 popsal tento prvek při pořizování dokumentace. Také A. Friedl, který se podílel na průzkumech při Fišerově restaurování (1949), rozpoznal za pomoci UV osvětlení tuto distinkci v podobě archaické, široké knížecí kápě s postranními závěsy. Komise tenkrát nedovolila tento prvek obnovit. Poslední dlouhodobé restaurování (1965-88) tento prvek vůbec neregistrovalo. Za první dvojicí je v lodi prolomeno třetí okno. Při jeho pozdějším rozšíření (v 19. stol.) došlo k částečnému poškození postavy druhého panovníka [02] (viz obr. 1).
ZPĚT na začátek strany
3. pás maleb. Genealogie 1.
3. pás. Genealogie 3.
Konec strany
3. pás maleb.
Genealogie 2.

Panovník [01] v plášti se štítem a kopím s praporcem – akvarel M. Trappa z let osmdesátých (V. Houdek, Hradní kaple znojemská, Olomouc 1899. In: O. Votoček, Přemyslovská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě, s. 108, ZPP IX, 1949).
Poznámka: čísla v hranatých závorkách označují pro snadnější orientaci pořadí jednotlivých knížecích postav. Ve třetím pásu maleb, za tzv. Přemyslovskou scénou, 8 postav v plášti [01-08], které pokračují ve čtvrtém pásu devíti postavami bez pláště [09-17] a deseti postavami v plášti [18-27]. Postava s pořadovým číslem [26] je jedinou postavou, na jejímž určení se shodují zatím všechny hypotézy – král Vratislav I. Čísla v hranatých závorkách.

n_zamodg.gif (10048 bytes)Vedle okna pod stejným obloukem se nachází třetí strom života. Za ním následuje zbývajících šest panovníků, přičemž malby čtvrtého [04] a pátého [05] jsou téměř setřené.
ZPĚT na začátek strany
3. pás maleb. Genealogie 2.
Obr. 2. Genealogie - 2. část.
Konec strany
3. pás maleb.
Genealogie 3.

Zbytky nápisu v titulační pásce nad prvním panovníkem [01] v plášti se štítem a kopím s praporcem.
U šestého panovníka [06] n_zamodc.gif (7165 bytes)si můžeme povšimnout stejného lemování pláště (obr. 7 a 12), jako měli v tzv. přemyslovské scéně vedoucí jezdecké družiny a ústřední postava oráčské scény. U prvního panovníka [01] byly v titulační pásce zjištěny pod UV světlem zbytky nápisu.
J. Zástěra se domnívá, že je to jméno prvního historicky doloženého panovníka – krále Sáma – a nápis čte jako „ZAMO“. Na obrázku nahoře vidíte snímek v UV světle, na prostředním obrázku byly přidány pseudobarvy. Na třetím snímku byl použit efekt „emboss“.

030405u.jpg (11797 bytes)
Obr. 2. Třetí pás maleb. 2. část genealogie [03, 04, 05].
ZPĚT na začátek strany
3. pás maleb. Genealogie 3.
Obr. 3, 4, 5 a 6. Portréty panovníků.
Konec strany
Obr. 2.
Genealogie – 2. část. Další tři panovníci [03, 04, 05] v plášti se štítem a kopím s praporcem.

h02svat.jpg (2924 bytes) h03viti.jpg (2994 bytes) h04heri.jpg (1968 bytes) h05spyt.jpg (2970 bytes)
Obr. 3. Portrét [02]. Obr. 4. Portrét [03]. Obr. 5. Portrét [04]. Obr. 6. Portrét [05].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 2. Genealogie - 2. část.
Obr. 7. Genealogie - 3. část.
Konec strany
Obr. 3, 4, 5 a 6.
Portréty panovníků z obr. 1 a 2. U panovníka [04] na obr. 5 je obraz jeho obličeje zcela setřený.

060708u.jpg (14996 bytes)
Obr. 7. Třetí pás maleb. 3. část genealogie [06, 07, 08].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 3, 4, 5 a 6. Portréty panovníků.
Obr. 8, 9 a 10. Portréty panovníků.
Konec strany
Obr. 7.
Genealogie – 3. část. Poslední tři panovníci [06, 07, 08] v třetím pásu maleb v plášti se štítem a kopím s praporcem. Panovník uprostřed [07] má půlený bíločervený štít a praporec rovněž bíločervený s trojitým zakončením směřující k postavě směrem vzhůru.

h06mojs.jpg (2968 bytes) h07mojm.jpg (2953 bytes) h08rost.jpg (2965 bytes)
Obr. 8. Portrét [06]. Obr. 9. Portrét [07]. Obr. 10. Portrét [08].
ZPĚT na začátek strany
Obr. 7. Genealogie - 3. část.
Obr. 11 a 12. Poprsí panovníků [01], [06].
Konec strany
Obr. 8, 9 a 10.
Portréty panovníků z obr. 7.

01lem_pl.jpg (6971 bytes) 06lem_pl.jpg (6943 bytes)
Obr. 11. Polopostava [01]. Obr. 12. Polopostava [06].
lem01.jpg (1991 bytes) lem06.jpg (1979 bytes)
ZPĚT na začátek strany
Obr. 8, 9 a 10. Portréty panovníků z obr. 7.
Obr. 13 a 14. Poprsí panovníků [07], [08].
Konec strany
Obr. 11 a 12.
Poprsí panovníků [01, 06] s vybrazením rozdílných lemů plášťů. [01] uprostřed tmavšího lemu světlý úzký proužek.
[06] ! stejná ozdoba lemu (kožešina?), jako ved. jezdecké družiny nebo ústř. postava oráčské scény (tzv. přemyslovská scéna) a také oba fundátoři.
07lem_pl.jpg (5933 bytes) 08lem_pl.jpg (6985 bytes)
Obr. 13. Polopostava [07]. Obr. 14. Polopostava [08].
lem07.jpg (1973 bytes) lem08.jpg (1981 bytes)
ZPĚT na začátek strany
Obr. 11 a 12. Lemy plášťů panovníků [01], [06].
Pokračování ...
Konec strany
Obr. 13 a 14.
Poprsí panovníků [07, 08] s vybrazením rozdílných lemů plášťů. [07] uprostřed světlého lemu úzký tmavší proužek.
[08] lem tvoří střídající se pole s křížkem a s kolečkem.
Další ozdobný lem pláště najdeme až u šestého panovníka v plášti [23] ve 4. pásu maleb. Ostatní panovníci mají lemy plášťů jednobarevné bez ozdob.

Popis maleb s ukázkami pokračuje 7. částí:

Třetí pás maleb – fundátoři

ZPĚT na začátek strany
Obr. 13 a 14. Lemy plášťů panovníků [07], [08].
Pokračování ...
1. část2. část3. část4. část5. část6. část
7. část8. část9. část10. část11. část12. část
MALBY [ 1. pás maleb | 2. pás maleb | Klenba apsidy a vítězný oblouk |
3. pás maleb – Trapp
| 3. pás – přemyslovská scéna | 3. pás – genealogie |
3. pás – donátoři | 3. pás – okna a stromy | 4. pás maleb – Trapp |
4. pás – panovníci bez pláště | 4. pás – panovníci v plášti | Klenba lodi ]

Copyright © 1998-2002 Petr Šimík

Grafické zpracování: Studio COMET Brno

ZPĚT na úvodní stranu